Göteborgs universitet
Bild
Foto: Malin Arnesson

Kemi

Världen står inför stora utmaningar. Som kemist kan du med din kunskap om kemiska ämnen och deras reaktioner skapa nya läkemedel eller nya material som är återvinningsbara, miljövänliga och energisnåla.

Kemi spelar en viktig roll i vår vardag och behovet av välutbildade kemister
ökar ständigt. Miljövård är till exempel ett område där behovet av kemisk kunskap är stort. Andra arbetsområden som växer snabbt är sådana där kemi gränsar till biologi, medicin och fysik.

Vår kemiutbildning ger dig en bred kompetens inom kemins alla områden, är starkt knuten till aktuell forskning och har stort fokus på experimentella färdigheter. Unikt i landet är att du kan få ut en dubbel kandidatexamen i både kemi och molekylärbiologi med endast en halv termin extra.

Navigate to video: Om ämnet
Video (1:18)
Om ämnet

Arbetsmarknad

Arbetsmarknaden för kemister är god. Eftersom ett litet antal studenter examineras och många yrkesverksamma går i pension, förväntas det vara brist på kemister i framtiden.

Efter dina kemistudier kan du bland annat arbeta: 

  • på olika typer av kemiföretag
  • inom läkemedelsindustrin
  • på livsmedelsföretag
  • på analys- och synteslaboratorier
  • på myndigheter som till exempel Kemikalieinspektionen, Livsmedelsverket eller Rättsmedicinalverket
  • inom grundskolan
  • på högskolor och universitet

Under din kemiutbildning utvecklar du många kompetenser som är attraktiva för framtida arbetsgivare. Dessutom kan du genom valfria kurser skräddarsy din utbildning och skapa en unik profil på arbetsmarknaden. Därmed har du många fler karriärvägar att välja mellan.

Läs mer: Vad jobbar kemister med?

Möt våra tidigare studenter

Navigate to video: Möt kemisten Therese Richardsson
Video (1:49)
Möt kemisten Therese Richardsson
Navigate to video: Möt läkemedelskemisten Marcus Malmgren
Video (2:38)
Möt läkemedelskemisten Marcus Malmgren