Göteborgs universitet
Bild
Studenter vid bord.
Foto: Laila Östlund
Länkstig

Bild (Lärarutbildning)

Är du intresserad av bilder och bildkommunikation? Av undersökande arbetssätt i olika material? Av hur fantasi och kreativitet uppstår och kan användas? Bli bildlärare!

Bildlärare är ett viktigt yrke i dagens samhälle där visuell kunskap kommer att efterfrågas alltmer. Bilden som estetiskt uttryck har kommunikativa och språkliga aspekter som är av stor betydelse för barn och ungas lärande. Inom bildämnet används idag en kombination av analoga och digitala redskap.
Ämneskurserna i skolämnet bild vid HDK-Valand kommer att ge dig en spännande och modern utbildning, där pedagogik och konstbaserat arbetssätt varvas vilket innebär både teoretiska och praktiska delar. I utbildningen integreras studier i ämnesteori, ämnesdidaktik och konstnärlig gestaltning och samtalet om yrkesrollen är en central del.

Behovet av bildlärare kommer att växa, framförallt i grundskolan, men även i gymnasieskolan, om antalet elever på det estetiska programmet fortsätter att öka.

Här hittar du information om HDK-Valands olika ämneskurserna i skolämnet bild. HDK-Valand har också uppdrag inom ramen för förskollärar- och grundlärarprogrammet.

Relaterat material