Göteborgs universitet
Bild
Blivande slöjdlärare vid ett bord.
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Slöjd (Lärarutbildning)

Skolverkets utvärderingar är entydiga: slöjd tillhör skolans populäraste ämnen – bland både elever och lärare.

Lärare är ett av de viktigaste yrkena i dagens samhälle. Som slöjdlärare ska du ge dina elever förutsättningar att utveckla idéer, överväga olika lösningar, framställa föremål och värdera resultat. Du ska väcka deras nyfikenhet på att utforska och experimentera med olika material och att ta sig an utmaningar på ett kreativt sätt.

Som student på HDK-Valands ämneskurser slöjd får du arbeta i såväl hårda som mjuka material. Det är en modern och spännande utbildning, där ämnesdidaktik varvas med både teoretiska och hantverksmässiga delar, detta eftersom vi inte ger några lärarutbildningar, utan bara ämneskurser som kan ingå i en lärarexamen.

Läroplanerna för slöjdämnet har utvecklats genom åren och idag har fokus på hantverkstekniker, kunskaper om material, förmåga att utveckla idéer, och att kunna arbeta i en arbetsprocess där val och reflektion är viktigt. Slöjdämnet omfattar också kunskap om uttryck, kvalitet och inte minst hållbar utveckling och att utveckla en miljömedvetenhet hos eleverna.

Slöjdlärarutbildningen på HDK-Valand har en tydlig forskningsanknytning. Exempel på lärarlagets forskningsområden är:
- Kommunikation och lärande i slöjdpraktiker
- Kroppsligt lärande
- Nyanlända elever möter multimodala resurser i slöjdklassrum
- Multimodala resurser för lärande
- Slöjdlärares förhållningssätt

Personer som inte uppfyller kraven för lärarlegitimation innehar idag cirka en tredjedel av Sveriges drygt 7 000 slöjdläraranställningar. Detta i kombination med framtida pensionsavgångar gör framtidsutsikterna mycket goda för utbildade slöjdlärare.

Lärarutbildningar i skolämnet Slöjd

Ansökningsperioden är öppen mellan 15 mars och 15 april 2024.

Relaterat innehåll