Göteborgs universitet
Bild
Studenter i diskussion runt ett bord.
Foto: Natalie Greppi

Film

På HDK-Valands filmutbildningar tränas du i att driva egna filmiska idéer och får utveckla metoder för att utforska frågor som är viktiga för dig genom film.

Som filmare är kameran ditt viktigaste verktyg. Med den spelar du in och förmedlar ett skeende, undersöker tankar och ställer frågor om det omgivande samhället. De bilder som förmedlas har ett kraftfullt inflytande över människors bild av sig själva och sin omvärld.

På HDK-Valands filmutbildningar lär du dig de praktiska delarna av filmarbete. Stor vikt läggs också vid att du tränas på att formulera dig och kunna sätta ditt och andras arbete i ett sammanhang. Oavsett om du vill underhålla, lyfta existentiella ämnen eller påverka samhället politiskt uppmuntras du ständigt att förhålla dig prövande och kritisk till filmområdets konventioner och utforska nya filmiska uttryck.

Du övar din kritiska förmåga i förhållande till ditt eget och andra studenters konstnärliga arbete. Du stärker dina utforskande färdigheter och utvecklar din medvetenhet om etiska och estetiska resonemang i val av bildmaterial och i berättandet.

Syftet med HDK-Valands filmutbildningar är att du ska få en djup förståelse för hela filmprocessen, från idé till färdig film. Vi fokuserar inte på någon specifik yrkesroll, utan utbildar filmare i bred bemärkelse och ger dig möjlighet att själv fördjupa dig inom något område.

HDK-Valand bedriver även utbildning och forskning inom design, fotografi, fri konst, konsthantverk och litterär gestaltning. Vi arbetar i en dynamisk tvärkonstnärlig miljö där vi utvecklar våra ämnen, bidrar till nyskapande arbetsformer och öppnar för nya konstnärliga forskningsfält. Studenter på våra filmutbildningar har möjlighet att delta i valbara kurser inom flera av de andra ämnena.