Göteborgs universitet
Bild
Studenter i diskussion med lärare
Foto: Natalie Greppi

Fotografi

Under 200 år har människan försökt förstå världen med hjälp av fotografi. Samtidigt konstruerar fotografier nya världar att förhålla sig till. Med hjälp av kurser i teori, gestaltning, praktik och teknik undersöker vi olika aspekter och perspektiv av ämnet.

Fotografi är en teknik som genererar bilder med hjälp av reflekterande ljus, men det är också så mycket mer: information, politik, historia, kommunikation, konst, reportage, dokumentation, kontroll, bevis och vetenskap.

Med hjälp av fotografi både avbildas och konstrueras verkligheten och det är viktigt att problematisera denna fotografiska dubbelrörelse. Syftet med universitetsstudier i fotografi är lära sig att skapa, tolka och distribuera fotografi för att bidra till en ökad medvetenhet och förståelse om dess funktion i samhället och konsten.

Undervisningen i fotografi på HDK-Valand sker i kritisk dialog mellan lärare, studenter och medstudenter. Fenomen såsom identitet, minne, representation och arkiv är vanligt förekommande begrepp. Det gestaltande arbetet pågår parallellt med fotohistoriskt lärande och teoretiskt skrivande. En viktig del i utbildningen är att lära sig att kommunicera sitt arbete till andra och sätta det i relevanta kulturella, historiska och konstnärliga sammanhang.

Fotografi på HDK-Valand är en komplett miljö vilket betyder att vi erbjuder undervisning på grundläggande och avancerad nivå och dessutom har pågående forskning i ämnet.

Dessa lärare arbetar med ämnet fotografi vid HDK-Valand: Eva-Teréz Gölin, Kerstin Hamilton, Stefan Jensen, Pelle Kronestedt, Klara Källström, Lasse Lindkvist, Nina Mangalanayagam, Tyrone Martinsson, Res Res, Anna Strand, Julia Tedroff, Annika von Hausswolff, Hendrik Zeitler och Niclas Östlind. För mer information om respektive person, se länken nedan.

Lär känna programmen och HDK-Valand