Göteborgs universitet
Navigate to video: Lärare i ämnet musik
Video (2:20)
Lärare i ämnet musik
Bild
Länkstig

Lärare i ämnet musik

Utbilda dig till musiklärare i Göteborg och bli behörig att undervisa på gymnasiet och i grundskolan. Ämnesstudierna i musik läser du på Högskolan för scen och musik där många kreativa utbildningar möts.

Välj mellan lärare i musik kombinerat med ett annat ämne (tvåämneslärare) och ämneslärare i musik med musikfördjupning (ettämneslärare). Musikaliska inriktningar för ditt huvudinstrument och ensemblespel är klassisk, pop/rock, improvisation eller genrebredd. Utbildningen ger dig också ett kunnande som är relevant för dig som musiker samt för arbete i kulturskolan. Inom klassisk inriktning spelar du kammarmusik medan pop/rockensemble eller improvisationsensemble är hemvisten för de inriktningarna. Du som väljer genrebredd har ensemblespel inom olika genrer under utbildningen.

Musiklärarprogrammet samverkar med ämneslärarutbildningarna i dans och teater. Du kan också delta i samverkansprojekt med de andra konstnärliga utbildningarna på Högskolan för scen och musik. En av praktikkurserna (VFU) kan du välja att göra i Hluhluwe i Sydafrika. Normkritik och frågor om genus och jämlikhet är en del av utbildningen.

Har du redan en konstnärlig kandidatutbildning? Då kan du vidareutbilda dig till lärare i musik genom att läsa till kulturskolepedagog för arbete i kulturskolan. Du kan även läsa Kompletterande pedagogiska utbildning (KPU) för arbete i grund- och gymnasieskolan.

Ny inriktning!
Ämneslärare i musik, årskurs 7–9

Till hösten 2024 startar Göteborgs universitet en ny inriktning inom Ämneslärarprogrammet: Ämneslärare i musik, med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7–9. Utbildningen omfattar 240–270 högskolepoäng och musikstudierna bedrivs på Högskolan för scen och musik.

Denna fyraåriga utbildning ger dig behörighet att undervisa i musik på samtliga nivåer i grundskolan. Du kommer att kombinera musikstudier med ett annat ämne. Notera att utbildningen inte inkluderar undervisning på huvudinstrument.

Ansökningsperioden är öppen från 15 mars till 15 april 2024. För antagning krävs ett antagningsprov som omfattar sång och komp.

Navigate to video: Motion Sickness
Video (4:30)
Motion Sickness

Se Amanda och Aston tillsammans med klasskamraterna Ville Johansson, Hilding Rislund och Simon Gudmundsson spela låten Motion Sickness

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)

Förtydligande

KPU är en påbyggnadsutbildning för att bli behörig ämneslärare. Du har redan läst minst 90–120 högskolepoäng (hp) i ett skolämne. Vid Göteborgs universitet kan du läsa KPU som ger dig behörighet att undervisa i grundskola och/eller gymnasium. Båda utbildningarna ges på tre terminer och har olika behörighetskrav. Du kan också läsa KPU mot grundskola med förhöjd studietakt som ges på två terminer.

Skolämnet musik har ett bredare innehåll än de flesta kandidatutbildningar i musik. Därför räknas i allmänhet bara 67,5–90 hp av en konstnärlig utbildning som relevant för skolämnet. Därför behöver du ofta komplettera din kandidatutbildning med relevanta fristående kurser för att bli behörig till KPU.

Kontaktadress: utbildningsexpedition@hsm.gu.se

Relevant kunnande för skolämnet musik

Grundskola

 • Sång, kör, röstvård
 • Ensembleledning, ensembledidaktik
 • Ackompanjemang, bruksensemble (trummor, bas, gitarr, piano)
 • Musikteori i skolämnet musik
 • Gehörsmusicerande
 • Musikskapande och musikalisk gestaltning
 • Musikproduktion i skolan
 • Musikpedagogik (obligatoriskt för behörighet till KPU)
 • Musikvetenskap/musikhistoria/musiksociologi

Gymnasium

 • Instrumentaldidaktik (obligatoriskt för behörighet till KPU, gäller instrumentalister)
 • Vokalmetodik (obligatoriskt för behörighet till KPU, gäller vokalister)
 • Ensembleledning fördjupning
 • Musikteori fördjupning
 • Komposition fördjupning
 • Musikproduktion fördjupning
 • Musikdramatik/musikalisk kommunikation
 • Musikpedagogik fördjupning (obligatoriskt för behörighet till KPU)
 • Självständigt arbete

Behörighetsgivande kurser

Högskolan för scen och musik erbjuder tre för KPU relevanta fristående kurser på 7,5 hp för både sommar- och hösttermin. Du som avslutar din kandidatutbildning på försommaren kan söka de här kurserna på våren. Dessa tre kurser fungerar för både KPU mot grundskolan och gymnasieskolan. Ansökningsperioden för sommarterminen är februari – mars och för höstterminen gäller mars – april. 

För att bli behörig för KPU mot gymnasieskolan behöver du dessutom läsa en (1) kurs i instrumentaldidaktik eller vokalmetodik. Dessa kurser ges på våren och hösten. Ansökningsperioden för vårterminen är september – oktober och för höstterminen söker du mars – april.

Högskolans historia

Högskolan för scen och musik bildades 1 juli 2005 genom att dåvarande Musikhögskolan, Operahögskolan och Teaterhögskolan gick samman i en institution. Men både musikutbildningarna och de sceniska utbildningarna, inklusive lärarutbildningarna inom dessa områden, har en lång historia i Göteborg.