Bild
Röda papplyktor invid ett hus i Shanghai.
Foto: Karin Andersson
Länkstig

Double degree, Fudan University, Shanghai

Detta är en spetsutbildning för dig som läser Master Programme in European Studies eller Master’s programme in International Administration and Global Governance. Utbildningen leder till dubbla examina och riktar sig till dig som vill ha en extra utmaning under din master. Du studerar första året i Göteborg och andra året i Shanghai, Kina. På universitetet i Fudan kan du välja att läsa antingen International Public Policy (IPP) eller Chinese Politics and Diplomacy (CPD). Utbildningen förbereder dig för arbete med europeiska och internationella relationer, och gör dig behörig till forskarutbildningar med olika inriktning.

Internationell studiemiljö och samarbeten

Utbildningen är en del av ett större internationellt nätverk och du som studerar denna inriktning kommer att lära känna studenter från olika länder världen över. Vi har välrenommerade akademiska partners i Asien, Europa och Mellanöstern, såsom:

  • Keio University
  • Kobe University
  • Korea University
  • Sciences Po Paris
  • Tor Vergata University of Rome
  • University of North Carolina at Chapel HillThe University of Konstanz.