Bild
University of Konstanz ligger invid den vackra Bodensjön som är ett populärt turistmål i Tyskland.
Länkstig

Master's Programme in European Studies, Double Degree-Konstanz universitet

Program
S2EUS-KONZ
Avancerad nivå
2 år
120 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Konstanz
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-6A76C
Programinnehåll
Ansökan stängd

Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Konstanz
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-1A76G
Programinnehåll
Tillfället är inställt

Kort om inriktningen

Detta är en spetsutbildning som leder till dubbla examina för dig som vill ha en extra utmaning under din master. Du studerar första året i Konstanz (Tyskland) och andra året i Göteborg (Sverige). Utbildningen förbereder dig för en karriär i Europa och internationellt. Som student tar du del av den forskning inom kvantitativ statsvetenskap som finns vid båda universiteteten, vilket är en konkurrensfördel om vill doktorera. Många tidigare studenter, som läst den här inriktningen, har kommit in på attraktiva doktorandutbildningar.

Andra inriktningar

Om utbildningen

Denna tvärvetenskapliga utbildning, som leder till dubbla examina, fokuserar på Europa och internationella relationer. Du studerar europeisk integration, EU:s institutioner, internationella organisationer, jämförande politik och policy-analys. Utbildningen fokuserar på de problem som Europa och världen står inför idag, såsom klimatförändringar, ekonomisk och social ojämlikhet, digitalisering, säkerhet, globalisering och migration.

Du tränas i forskningsdesign och samhällsvetenskapliga metoder, vilket förbereder dig för studier på doktorandnivå och att arbeta med att göra avancerade analyser. Vi samarbetar med alumner för att ge nuvarande studenter möjligheter att nätverka med akademiker som gör karriär inom privata företag, internationella organisationer, myndigheter och regeringar på nationell nivå, civilsamhället, icke-statliga organisationer och universitet.

En utbildning som värdesätter studenternas egna initiativ, val och aktiviteter

De obligatoriska kurserna fokuserar på forskning inom jämförande välfärdsstatsstudier, europeisk integration, internationella relationer, jämförande politik, europeisk ekonomisk integration och samhällsvetenskapliga metoder. Kurserna bygger på problembaserad pedagogik som gör att du tränar din förmåga att kritisk reflektera samt att göra skriftliga och muntliga presentationer. Du kan också anpassa dina studier genom att fokusera på områden som passar dina individuella intressen. Detta gör du genom att välja mellan ett antal valbara och semi-valbara kurser. De obligatoriska kurserna är:

•    Basic seminar International Administration and Conflict Management
•    Basic seminar Comparative Politics and Policy Analysis
•    Basic seminar International Relations and European Integration
•    European Integration: Current research and Theory
•    Integrating European Market
•    Methods courses: Research Design I & Research Design II

Specialisera dig genom att välja mellan följande kurser:

  • Social Europe
  • European Environment and Energy
  • Europe in the World

Internationella samarbeten

Utbildningen är en del av ett större internationellt nätverk. Om du studerar denna inriktning kommer du att lära känna studenter från många olika länder världen över. Båda institutionerna är dessutom drivande när det gäller utbildningar som leder till dubbla examina. Vi har tunga akademiska partners i Asien, Europa och USA, såsom: Charles University i Prag, Fudan University, Pompeu Fabra University of Barcelona, SciencesPo Grenoble, Tor Vergata University of Rome, University of Essex, University of North Carolina at Chapel Hill, University of Nottingham, Utrecht University och University of Warwick.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Samhällsvetenskaplig inriktning En kandidatexamen (180 hp) med 90 hp i kurser i samhällsvetenskapliga ämnen såsom företagsekonomi, ekonomisk geografi, ekonomisk historia, nationalekonomi, europastudier, kulturgeografi, internationella relationer, journalistik, juridik, media och kommunikation, offentlig förvaltning, psykologi, sociologi, socialt arbete, statsvetenskap, eller motsvarande eller en kandidatexamen (180 hp) med 90 hp i kurser i humanistiska ämnen såsom i kulturvetenskap, historia, idéhistoria, filosofi, religion eller motsvarande eller läst motsvarande tre år (180 hp, motsvarande en kandidatexamen) vid juristprogrammet. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Engelska 6/Engelska B. Övriga förkunskapskrav finns dokumenterade i respektive kursplan.

Instruktioner för ansökan

För att studera den här inriktningen måste du söka till Master’s Progamme in European Studies, Double degree-Konstanz med studieort Tyskland på www.universityadmissions.se eller www.antagning.se senast den 15 januari.

Behörighetskraven och urvalskriterierna för double degree-spåret är desamma som gäller för det vanliga masterprogrammet i europastudier. För information, följ länken nedan. Observera att din ansökan ska innehålla ett CV och ett Statement of intent. För information om hur dessa dokument ska utformas, se länken.

More information about Instruktioner för ansökan

Urval

Urvalet baseras på uppladdat Statement of intent och CV. Vänligen använd avsedd mall. Statement of intent och CV skall laddas upp på www.antagning.se senast 1 februari.

Förtur ges till sökande med minst 60 hp i Europakunskap.

Efter studierna

Efter avslutad utbildning får du en Master of Science (MSc) med huvudämne Europastudier från Göteborgs universitet och en masterexamen i statsvetenskap och offentlig förvaltning, med inriktning mot internationella relationer och europeisk integration från University of Konstanz. 

Du kommer att vara väl förberedd för såväl en karriär internationellt och nationellt som forskarutbildning relaterad till europeiska och internationella frågor.

Så är det att plugga

Undervisningen

Det första året läser du kurser som ges av institutionen för politik och offentlig förvaltning vid University of Konstanz i Tyskland. Du studerar tillsammans med studenter från många olika länder. Stort fokus ligger på att du ska lära dig forskningsdesign och olika metodologiska tekniker.

Det andra året läser du kurser på Centrum för Europastudier vid Göteborgs universitet. Du kommer att studera Master’s Programme in European Studies tillsammans med studenter från många olika länder i  världen. Under den fjärde terminen skriver du examensarbete med hjälp av en handledare och kommenterar från dina medstudenter på seminarier där uppsatsernas presenteras allteftersom de växer fram. Förutom att studera har du möjlighet att engagera dig i studentorganisationen Brännpunkt Europa och delta i studentledda studieresor till exempelvis Bryssel och andra europeiska städer.