Bild
Järnvägsräls
Foto: Johannes Plenio
Länkstig

Elin lade mycket tid på att hitta rätt praktikplats

Elin Wessbladh läste Europaprogrammet med inriktning kulturgeografi. För henne ledde praktiken på Regeringskansliet till en tjänst som internationell samordnare på Transsportstyrelsen.

Vad arbetar du med?

Jag arbetar som internationell samordnare för väg och järnväg på Transportstyrelsen. Transportstyrelsen som myndighet arbetar med tillstånd, tillsyn och regelgivning och den internationella samordningen går in under regelgivningsarbetet där myndigheten har i uppdrag att bistå Regeringskansliet.

Hur ser en vanlig arbetsdag ut?

Det kan vara allt från att skriva underlag inför möten i internationella organisationer där Transportstyrelsen på uppdrag av Regeringskansliet representerar Sverige, eller att vara behjälplig med underlag till rådsarbetsgruppsförhandlingar i EU. I vissa fall är arbetet rent samordnande där vi håller ihop arbeten mellan olika funktioner på myndigheten och i andra fall är vi själva representanter på olika forum och möten. Den internationella samordningen bistår i att styra, prioritera, rapportera, följa upp och hålla samman det internationella arbetet på myndigheten, vilket också innebär att vi måste hålla oss uppdaterade på vad som är på gång i omvärlden och förhålla oss till de transportpolitiska målen som regeringen beslutat.

Vad gillar du mest med ditt jobb?

Det bästa är att dagligen få följa regelutvecklingen på transportområdet och att få läsa in mig på nya förslag och initiativ som kommer från EU.

Av det du lärde dig under din utbildning, vad har du mest nytta av idag?

Jag vill säga allt! Men för att koka ner det i något mer specifikt så är det nog förmågan att ta till sig och förstå stora mängder material, kunna plocka ut viktiga delar ur svåra texter och sammanställa relevant information för sin uppgift. Sedan använder jag både europakunskapen och kulturgeografin dagligen. I och med att den mesta regelutvecklingen sker på EU-nivå var det mycket hjälpsamt att ha en förståelse för hur institutionerna fungerar och då jag tidigt riktade in mig på mobilitet och transporter på kulturgeografin så har jag haft mycket att hämta därifrån också.

Var det lätt eller svårt att få jobb efter examen?

Eftersom jag från början visste att jag inte var sugen på att ta en master efter min kandidat så lade jag ner extra mycket tid på att söka en praktikplats till Europaprogrammets sjätte termin. Jag fick en praktikplats på Regeringskansliet och i slutet av praktikperioden blev erbjuden att stanna kvar ett halvår på ett visstidskontrakt. När det visstidskontraktet började gå mot sitt slut såg jag annonsen om tjänsten som Internationell samordnare på Transportstyrelsen och bestämde mig på en gång för att söka, och nu sitter jag här. Med det är överlag svårt att söka jobb skulle jag säga, särskilt som junior, och jag tror att jag hade slumpen på min sida. Med det sagt så vill jag trycka på att jag lade MYCKET tid på att söka praktik och för mig blev det nyckeln in (eller ut) i arbetslivet.

Dina tre bästa jobbsökartips, vilka är det?

Sök många jobb, högt och lågt! Det är svårt att skriva personliga brev och att gå på intervjuer, alla möjligheter du får för att öva på det är bra möjligheter. Våga också höra av dig till arbetsplatser som inte har en annons ute, det är alltid smickrande att vara en attraktiv arbetsplats.

Var ärlig på intervjuer. Det är lätt att försöka krysta fram svar på svåra frågor, men oftast är det bättre att vara ärlig och säga ”i den situationen hade jag behövt be om råd från kollegor och chef”. Min upplevelse är att det är viktigare att visa på viljan att lösa svåra uppgifter snarare än att du från början sitter på svaret, speciellt när du är junior.

Sist vill jag slå ett slag för att göra praktik. Många arbetsgivare uppskattar att du har någon slags arbetslivserfarenhet och bra referenser är väldigt värdefullt i början av arbetslivet. Dessutom ligger möjligheten för att göra praktik under Europaprogrammets sjätte termin otroligt bra till för att eventuellt få förlängt och stanna som sommarvikarie eller liknande.

Elin Wessbladh

FAKTARUTAN

Namn: Elin Wessbladh

Ålder: 31

Kommer från: Härnösand

Yrkestitel: Internationell samordnare

Arbetsplats: Transportstyrelsen

Utbildning: Europaprogrammet inriktning kulturgeografi vid Göteborgs universitet och en kandidat i Performing arts från Performing arts School i Göteborg.

Examensår: 2023

Därför ska man läsa vid Göteborgs universitet: Förutom att Göteborg är en underbar stad att bo och leva i så tycker jag att Göteborgs universitet erbjuder många spännande program. Jag föll speciellt för möjligheten att läsa ett tvärvetenskapligt program vilket för mig innebar möjligheten att få kombinera Europastudier med kulturgeografi. Det var en fantastiskt rolig kombination av ämnen som jag varmt rekommenderar och det gav mig en väldigt bra grund för mitt yrkesliv.