Bild
Lucía Simonson Casado, student
Lucía Simonson Casado, 21, har översatt diktsamlingen "A Spring Harvest" av Geoffrey Bache Smith på sin praktikkurs. Den spanska titeln är "Cosecha de Primavera".
Foto: Janna Roosch
Länkstig

Hon översatte poesi på praktiken

En diktsamling från 1918, skriven av en ung och relativt okänd engelsman, har nyligen översatts till spanska. Bakom översättningen står Lucía Simonson Casado, student vid Institutionen för språk och litteraturer.
– Det känns bra att fler människor kan ta del av de här dikterna, säger hon.

År 1918, strax innan första världskrigets slut, gavs diktsamlingen A Spring Harvest ut. Då hade poeten bakom dikterna, engelsmannen Geoffrey Bache Smith, redan avlidit vid 22 års ålder vid ett slag i Frankrike. Det var Bache Smiths nära vän J.R.R. Tolkien som såg till att diktsamlingen gavs ut postumt.

Drygt 100 år senare har dikterna för första gången översatts från engelska till spanska av studenten Lucía Simonson Casado.

– Poesi slår verkligen an något känslomässigt hos mig. Jag har alltid gått runt och memorerat dikter, sagt dem högt för mig själv. Speciellt gillar jag poesi från romantiken. Det är så mäktigt med ord på ett papper som kan beskriva precis det du känner nu, fast det kanske är skrivet för flera hundra år.

Som ett steg på vägen mot en kandidatexamen i engelska läste hon under hösten 2022 kursen Språk i praktiken, en kurs med en halv termins praktiktjänst på en arbetsplats där man utför uppgifter med anknytning till språk. Lucía Simonson Casado kände till att diktsamlingen hade översatts till katalanska och kontaktade ett förlag i Spanien och frågade om de var intresserade av en översättning till spanska. Som född och uppvuxen i Baskien är spanska hennes modersmål.

Tidigare har hon även läst kursen Thinking translation som bland annat tar upp översättning av poesi.

– Jag hade aldrig översatt poesi tidigare och kände att det kunde vara spännande. För man måste verkligen tänka helt annorlunda. Jag var osäker på om jag kunde göra ett bra jobb, så det var lite skönt att de här dikterna är så okända. Jag tänkte att blir det dåligt så är det inte jättemycket folk som kommer att vara sura. Men om jag å andra sidan gör ett bra jobb så har jag öppnat upp och visat de här fantastiska dikterna för många fler människor.

Hur gick själva arbetet till?
– Jag fuskade lite och började redan på sommaren med att göra en råöversättning. Jag översatte allt bokstavligt och det blev jättefult och konstigt. Men det arbetet var till stor hjälp sen under hösten när jag redigerade och förfinade.

Hur skulle du beskriva dikterna?
Det övergripande temat, skulle jag säga, är naturen. Det finns en reaktion mot det moderna. Man vill tillbaka till landet, till det magiska med naturen. Det ställs i kontrast till det nya, speciellt i samband med kriget: det groteska, maskinerna, vapen, blod. Författaren dog ju i kriget och man kan tydligt se progressionen och hur hans världsbild förändrades.

Vad stötte du på för utmaningar under arbetet?
– En jättestor utmaning var frågan om jag skulle behålla rimmen eller inte. Många av dikterna är skrivna på rim. Jag fick ställa mig frågan vad som är viktigast: rimmen eller innehållet? Jag testade att göra både och med fem dikter, i en version behöll jag rimmen och i den andra låg fokus på innehållet. Jag läste dem själv och visade för andra. Och jag kom fram till att innehållet var viktigast.

Vad lärde du dig?
– Jag lärde mig mycket om översättningens gränser och begränsningar. Man gör sitt bästa men inget kommer att bli lika bra som originalet. Det man kan hoppas på är att man skapar något nytt som är bra i sig självt. Men det finns så mycket positivt också, som att de här dikterna blir tillgängliga för en större grupp människor. Man möjliggör att poesi inte är någon elitistisk grej för folk som bara kan engelska. Speciellt i ett land som Spanien där inte alla kan engelska på samma sätt som i Sverige. Man sänker tröskeln lite för att ta till sig poesi och det motiverade mig mycket under processen.

Vad var roligast?
– Det var kul att jobba så hands on med dikterna, det var verkligen en ingående analys. Jag har aldrig kommit dikter så nära tidigare som nu genom översättningen. För du måste verkligen förstå dem. Vrida och vända och titta på olika möjligheter. Vad menas egentligen med det här? Jag fick också söka mig till spanska dikter från samma tid för att se hur språkbruket var då. Det i sin tur visade mig en massa fantastisk litteratur på mitt modersmål som jag inte hade kommit i kontakt med annars. Det var väldigt berikande alltihop.

Vad ska du göra nu?
 Jag ska till att börja med göra klart min kandidatuppsats som faktiskt också bygger på de här dikterna. Sedan fortsätter jag nog med en master. Sedan får vi, kanske blir det lärare eller forskning. Jag vet i alla fall att jag vill jobba med litteratur och språk, jag satsar alla mina kort på det!

Text: Janna Roosch

 

Fakta: Språk i praktiken

Språk i praktiken finns som två olika kurser på grundnivå.
En är på 30 hp och innebär en termins praktik: SPL151
Den andra är på 15 hp och innebär en halv termins praktik: SPL150
Båda kurserna ges hösten 2023. Studenten ansvarar själv för att hitta en lämplig praktikplats

Språk i praktiken finns också på avancerad nivå och är då på 15 hp: SPL250