Länkstig

Antik grekiska, magisterexamen 60 hp

Rekommenderad studiegång för magisterexamen i antik grekiska vid institutionen för språk och litteraturer. Se också länk till lokal examensbeskrivning, där anges vilka regler som gäller för examen.