Länkstig

Bojan Baća får dubbla priser för sin forskning om postsocialistiska civilsamhällen i Europa

Bojan Baća, Marie Curie Skłodowska-stipendiat vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap samt forskare vid University of Montenegro, har under hösten vunnit inte mindre än två priser för sin forskning om civilsamhällen i postsocialistiska länder i Central- och Östeuropa.

Bild
Bojan Baća.
Bojan Baća.

Det ena priset Bojan Baća har fått är Routledge Area Studies tvärvetenskapliga pris. Det har han tilldelats för sina två projekt ”Measuring Civic Engagement, Political Participation, and Social Activism in Central and Eastern Europe: Towards a Comprehensive Index” och ”Ordinary Institutions, Extraordinary Actions: Towards a Process-Practice Oriented Approach to Postsocialist Civil Society Building”. Forskningsprojekten resulterade i två samförfattade artiklar, varav den ena, "Enacting Resistance, Performing Citizenship: Trajectories of Political Subjectification in the Post-Democratic Condition" , är publicerad i tidskriften Sociology och den andra hänvisas till nedan. Det andra priset Bojan Baća fått är Zagorka Golubović Engaged Research Award. Det tilldelades han för sin artikel Practice Theory and Postsocialist Civil Society: Toward a New Analytical Framework som har publicerats i den vetenskapliga tidskriften International Political Sociology.

I den här forskningen fokuserar jag på två saker: dels tittar jag på hur civilsamhället byggs upp via aktivism och protester i postsocialistiska länder, dels undersöker jag varför och hur medborgare ”blir politiska” genom de här kollektiva aktionerna, säger Bojan Baća.

Han förklarar att forskningen är inspirerad av och bygger på det arbete som hans handledare Kerstin Jacobsson, professor vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, har utfört.

Likt hennes forskning bidrar även jag till en förflyttning från abstrakta, universella och normativa antaganden om vad civilsamhället borde vara, mot en mer kontextualiserad och kritisk förståelse av hur det faktiskt ser ut. Genom att samtidigt göra den ”postsocialistiska (historiska) erfarenheten” relevant för kunskapsproduktionen öppnar mitt arbete dessutom upp för att teoretisera, inte bara om civilsamhällen i Central- och Östeuropa, utan också utifrån ett postsocialistiskt perspektiv.

Läs mer om utmärkelserna och Bojan Baćas forskning via länkarna nedan.

Om utmärkelserna

Motivering Routledge Area Studies Interdisciplinarity Award: 
Dr. Baća’s impressive research project is original and innovative, making a significant contribution to understanding the complexity and diversity of civil society in post-socialist countries in Central and Eastern Europe. The strong regional focus of Dr. Baća’s research project challenges a static view of the region, providing a deeper understanding of political action and democracy in the post-socialist arena. Demonstrating a serious engagement with, and fusion of, Political Science and Social Movement Studies, this interdisciplinary project engages with a broad range of sub-disciplines including political sociology, anthropology, and political geography. The research has the potential to broaden our understanding of what is actually happening in terms of voluntary action in the regions concerned, and may lead to a more analytically nuanced and innovative understanding of public life in post-Communist polities. The conceptual framework and the tools provided to refine current research are both accomplished and insightful, with the findings relevant for a variety of social scientists.

Läs mer: https://think.taylorandfrancis.com/routledge-area-studies-awards-winners/

Motivering Zagorka Golubović Engaged Research Award:
The Committee concluded that this research paper represents a synthesis of theoretical and empirical findings on civil society, social movements, protest politics, activist citizenship and unconventional political participation in Central and Eastern Europe; moreover, it displays a critical reflection that offers a new analytical framework for overcoming theoretical, conceptual and empirical dilemmas as well as extant problems in the existing literature primarily in terms of better identifying, describing and understanding the empirical reality of social engagement in post-socialist countries. The paper emphasizes the necessity of moving away from an abstract, universalistic and normative approach towards a rooted, contextual and critical understanding of post-socialist civil societies. As such, it provokes reflection and encourages action by bringing into focus protest practices that challenge dominant narratives, approaches and theories. With its high scientific quality, orientation towards engaged thinking and treatment of a topic which is of broad social importance, Bojan Baća’s paper responds in the best possible way to the propositions of the call for the “Zagorka Golubović” Annual Award.

Läs mer: https://ifdt.bg.ac.rs/index.php/2022/11/24/the-winner-of-the-zagorka-golubovic-award-for-2022-has-been-selected/?lang=en