Bild
Folkmassa demonstrerar för klimatet.
Foto: Li-An Lim, Unsplash
Länkstig

Miljösociologi

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projekttid
2022 - pågående
Projektägare
Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Kort beskrivning

Nätverket för miljösociologi samlar forskare som är intresserade av interaktioner mellan sociala och naturliga system, särskilt samhällsutveckling kopplad till klimatförändring. Nätverket bryggar institutionens etablerade forskningsområden och för samman forskare som arbetar med miljöfrågor. Nätverkets forskningsteman inkluderar: miljörörelser, hållbarhetsforskning, klimatanpassning, grön omställning av produktion, mötet mellan forskning och politik, livsmedelssystem, samt förhållandet mellan fattigdom och klimatförändring.