Bild
krim
Länkstig

Kriminologi och rättssociologi

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projekttid
2000 - pågående
Projektägare
Institutionen för Sociologi och arbetsvetenskap

Kort beskrivning

Forskarna i denna grupp studerar brott och straff i bred bemärkelse. Gruppens forskare intresserar sig för både offer och gärningspersoner, polisverksamheter och andra kontrollfunktioner i samhället, t.ex. marknadsregleringar eller brottsförebyggande arbete i kommuner och civilsamhälle.Ett annat område handlar om hur det går till när ny lagstiftning etableras och vinner inflytande i samhället.

Oavsett vilket ämne som studeras – den privata säkerhetsindustrin, domarkårens känsloarbete, ekonomisk brottslighet, hedersmord, polisreformer, politiskt våld, volontärverksamheter eller åtgärder mot våldsbejakande extremism – förenas gruppen av ett intresse för hur brottsproblemet påverkas av förhållanden i det samtida samhället.