Bild
Robin Jonsson mottar pris för årets avhandling.
Foto: Lotta Dellve
Länkstig

Robin Jonsson får pris för årets avhandling inom arbetsliv och arbetsmiljö

Robin Jonsson får priset ”Årets avhandling” för sin forskning om åldrande arbetskraft. Priset delas ut av Forum för arbetslivsforskning (FALF) som bland annat har tittat på forskningens relevans, kvalitet och samhällsnytta.

Bild
Robin Jonsson mottar pris för årets avhandling.
Robin Jonsson tar emot pris för årets avhandling vid FALF:s konferens.
Foto: Lotta Dellve

− Det är självklart roligt att ansträngningarna med avhandlingen uppmärksammas. För min egen del är det också ett tecken på att avhandlingen lyckats lyfta aktuella samhällsfrågor på ett sätt som kan intressera både forskare och praktiker, säger Robin Jonsson.

Bild
Robin Jonsson
Robin Jonsson
Foto: Turid Oom

Robin Jonsson skrev sin avhandling under tiden som doktorand vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap. Avhandlingen har titeln ”Att behålla den åldrande arbetskraften: Studier av individuell och organisatorisk kapabilitet i kontexten av ett förlängt arbetsliv” och handlar om faktorer som påverkar möjligheten till ett långt arbetsliv. Ämnet är aktuellt, inte minst inom politiken. Med en åldrande befolkning kan det bli svårare att upprätthålla samma standard i välfärdsystemet om inte fler arbetar längre. Men de politiska förslagen räcker inte riktigt ända fram, menar Robin Jonsson.

− Ser man tillbaka så har de politiska målsättningarna för ett längre arbetsliv ofta resulterat i förändrad lagstiftning eller justeringar i socialförsäkringssystemet med syfte att förmå människor att arbeta längre. Problemet är att dessa universella åtgärder ofta är ganska trubbiga när de möter en komplex verklighet där människor har och ges olika förutsättningar i sitt privat- och arbetsliv.

Arbetsgivare behöver erbjuda flexibilitet och anpassade uppgifter

I sin avhandling har Robin Jonsson särskilt fokuserat på svenska vård- och omsorgsorganisationer. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har ett uttalat mål om att behålla och rekrytera äldre medarbetare, men trots det är organisationerna inte alltid uppmärksamma eller förberedda på äldre medarbetares behov.

− Många ”missmatchningar” uppstår i relationen mellan individ och organisation. Här kan arbetsgivare tänkas utveckla strategier för att förbättra matchningen genom att exempelvis erbjuda äldre medarbetare individanpassningar i arbetet, säger Robin Jonsson.

Många ”missmatchningar” uppstår i relationen mellan individ och organisation. Här kan arbetsgivare tänkas utveckla strategier för att förbättra matchningen genom att exempelvis erbjuda äldre medarbetare individanpassningar i arbetet.

Exempel på strategier som lyfts fram i forskningen för att få människor att vilja och kunna arbeta längre är enligt Robin Jonsson större flexibilitet i arbetet, möjlighet till kompetensutveckling och att arbetsuppgifter anpassas efter individens förmåga och motivation.

Idag arbetar Robin Jonsson som universitetslektor vid institutionen för sociologi och arbetsvetenskap. Nästa år kommer han att påbörja ett nytt forskningsprojekt kallat ”Individanpassningar för ett förlängt arbetsliv: Behov, förekomst, och motsättningar i offentliga välfärdsorganisationer”, som finansieras av Forte.

− Projektet är på många sätt en fortsättning på avhandlingens många obesvarade frågor. Det kommer inte bara fokusera på sambandsanalyser utan också handla om kontextuella eller kulturella frågor som har med svensk arbetsmarknad och funktion att göra.  

Läs mer om Robins Jonssons avhandling 

Juryns motivering

I avhandlingen undersöks förutsättningarna för ett längre arbetsliv i den svenska välfärdssektorn, med särskilt fokus på samspelet mellan individ och organisation. I ljuset av demografiska utmaningar med en allt äldre befolkning är avhandlingens ämne högst samhällsrelevant, och analyserna är genomförda med god vetenskaplig skicklighet. Genom en kombination av metoder och inte minst ett genomarbetat och relevant teoretiskt ramverk bidrar avhandlingen med en djup förståelse för hur individuella och organisatoriska faktorer samspelar och leder till tidigare utträde från arbetsmarknaden. Slutsatserna i avhandlingen bidrar vidare med många värdefulla praktiska implikationer, tillämpbara i förändringsarbete för att behålla äldre medarbetare. Här tydliggörs behovet av att forma strategier som är förankrade på olika nivåer i arbetsorganisationen. På sådant sätt kombinerar avhandlingen en praktisk samhällelig relevans med hög vetenskaplig kvalitet.