Bild
Välfärd och levnadsförhållanden
Länkstig

Välfärd och levnadsförhållanden

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projekttid
2000 - pågående
Projektägare
Institutionen för Sociologi och arbetsvetenskap

Kort beskrivning

Hur människor lever sina liv, deras ekonomiska förhållande, vilka problem de är exponerade för när det gäller till exempel hälsa, boende, sociala relationer är centrala frågeställningar inom sociologin med kopplingar till arbetsliv, socialpolitik, genusfrågor och integrationspolitik. Vid institutionen bedrivs forskning om ungas levnadsförhållande och hur de påverkar vägen från utbildning till arbetsliv, äldres välfärd och vägen från arbete till pensionering samt frågor hur individers sociala och genetiska förutsättningar samverkar vid insjuknande i Alzheimers sjukdom. Forskning bedrivs även om barnfattigdom och levnadsförhållanden i utvecklingsländer.