Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Emotionssociologi
Länkstig

Emotionssociologi

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projekttid
2000 - pågående
Projektägare
Institutionen för Sociologi och arbetsvetenskap

Kort beskrivning

Emotionssociologin är ett forskningsområde som belyser känslors betydelse i samhället på mikro, meso och makronivå. I det emotionssociologiska perspektivet ses förnuft och känsla inte som ömsesidigt uteslutande, utan som sammanflätade fenomen.

Emotioners energi och riktning driver och orienterar socialt handlande samt de kognitiva överväganden som görs i och av detta handlande. Emotioner ses varken som privata, medfödda eller statiska, utan som objekt för social kontroll och styrning, konstruktion och förhandling.

Emotioner har sin upprinnelse i sociala interaktioner och strukturella förhållanden. Individer och kollektiv hanterar och anpassar kontinuerligt sina känslor och känslouttryck efter uttrycks- och känslonormer i olika sammanhang och situationer. Emotionshantering kan också användas strategiskt inom exempelvis politik och arbetsliv.

Vid institutionen finns ett emotionsseminarium, Emogu, och vi erbjuder undervisning i emotionssociologi på grund och avancerad nivå. Vi är regelbundet värd för framstående internationella gästforskare inom forskningsfältet, vilka ger föreläsningar och seminarier i dessa fora.