Göteborgs universitet
Bild
Carin Mannheimer
Genom en generös donation till AgeCap har det blivit möjligt för juniora forskare inom AgeCap att söka bidrag för sin forskning från forskningsfonden för Carin Mannheimers Minne.
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Carin Mannheimers minnesfond

Genom en generös donation till AgeCap kan juniora forskare inom AgeCap söka bidrag för sin forskning från forskningsfonden för Carin Mannheimers Minne. Priset på 50 000 kronor delas ut en gång om året och ges till alla typer av forskning om åldrande och äldre.

Utlysning Mannheimer pris för juniora forskare

Carin Mannheimers pris för unga forskare är på 50 000 kr och ges till alla typer av forskning om åldrande och äldre. Med unga forskare avses doktorander och personer som disputerat inom de senaste 10 åren och ännu inte är docenter.

Carin Mannheimer var en känd kulturpersonlighet, författare och dramatiker från Göteborg. Hon har bl.a. skrivit flera kända TV-serier, bland annat om äldrevården. Hon skrev också flera pjäser med fokus på åldrande och äldre.

Ansökan skall bestå av en forskningsplan och skickas senast 30 september till Pia Gudmundsson (e-mail pia.gudmundsson@neuro.gu.se. OBS! Namn och projekttitel ska ligga i sidhuvudet på ansökan).

Forskningsplanen skall vara på en A4 sida och skriven med Times Roman 12 med radavstånd 1,5. Den skall innehålla rubrikerna Bakgrund, Metod, Budget och Betydelse. Den skall skrivas på ett språk som även kan förstås av lekmän. Stor vikt kommer att läggas på Bakgrund och Betydelse, samt på den populärvetenskapliga framställningen. Det är även en fördel att ha en projektitel som fångar läsaren.

Ansökningarna kommer att bedömas av en bedömningsgrupp ledd av Anna Mannheimer.

Prispengarna rekvireras av ekonomiadministratör på aktuell institution.

 

 

Pristagare

 • 2021
  Sara Hed, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, får priset för projektet: Livskämpar 70 + att utveckla en korttidsterapi som är specialanpassad för äldre kvinnor och män med suicidproblematik
  Peter Dahlgren, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation får ett hedersomnämnande för projektet: Vis eller vimsig? Bilden av äldre i nyhetsmedierna under pandemin
  Jing Wu, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, får ett hedersomnämnande för projektet: När ålderism på arbetsplatsen möter digitalisering: En undersökande studie om produktivitet och kapabilitet av äldre anställda i privata sektorn utifrån arbetstagare-, arbetsgivare och HR specialisters perspektiv
  Meera Srikrishna, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, får ett hedersomnämnande för projektet: Assessing the diagnostic usability of computed tomography derived atrophy measures in neurodegenerative disorders
 • 2020
  Fredrik Öhman
  , Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, får priset för projektet: Förbättrad identifiering av demenssjukdom med ”appar” – framtidens minnesdiagnostik.
  Hanna Mac Innes, på institutionen för socialt arbete får priset för sin forskning om biståndshandläggares erfarenheter av att möta äldre som lever under knappa ekonomiska förhållanden och vilken betydelse det får i själva biståndshandläggningen.
  Lovisa Broström, Institutionen för socialt arbete, får ett hedersomnämnande för projektet: De äldres arbetsliv och ekonomi i ett historiskt perspektiv
  Isabelle Andersson Hammar, på Institutionen för hälsa och rehabilitering får ett hedersomnämnande för projektet: Att få bestämma över sitt liv – en utopi för sköra äldre personer med nedsatt kognition?
 • 2019
  Pär Bjälkebring, Psykologiska institutionen, får priset för att undersöka om man behöver vara ett matematiskt geni för att inte bli fattigpensionär.
  Satsuki Murofushi, Institutionen för socialt arbete får ett hedersomnämnande för sin forskning om konsekvenserna av betald anhörigvård för äldre hjälpbehövande och betalda anhörigvårdare.
 • 2018
  Gabriella Sandstig, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, får priset för att undersöka hur och vad som är mest effektivt när det gäller riskkommunikation till 65-åringar och äldre.
 • 2017
  Therese Bäckman, Juridiska institutionen får priset för sin studie om hur rättstillämpningen för beslut av särskilt boende för äldre fungerar jämfört med hur socialtjänstlagen är formulerad, det vill säga hur det bör vara jämfört med hur det faktiskt är.
  Hanna Mac Innes, Institutionen för socialt arbete, får ett hedersomnämnande och 10 000 kronor för sin forskning som handlar om tillgången till äldreomsorg är lika för alla och hur användningen av äldreomsorg påverkas av om du migrerat till Sverige tidigt eller sent i livet.
  Johan Skoog, Psykologiska institutionen får ett hedersomnämnande och 10 000 kronor för sin forskning om sömnstörning påverkar utvecklingen av Alzheimers sjukdom. Framför allt undersöker han hur sömnen påverkar inlagringen av äggviteämnet amyloid i hjärnan, som spelar stor roll vid utvecklingen av Alzheimers sjukdom.
 • 2016
  Madeleine Mellqvist Fässberg, Sahlgrenska akademin, för studien Äldre har de högsta suicidtalen i Sverige och suicidförsök är vanligare bland kvinnor än bland män. 
  Angela Bångsbo, Institutionen för socialt arbete, prisas för studien Återinläggningar av äldre på sjukhus på grund av brister i vårdkedjan, vilket medför risker för patienten och stora kostnader för samhället.

 

Carin Mannheimer

Carin Mannheimer (1934-2014) var en känd regissör, författare och dramatiker från Göteborg. Hon var bland annat känd för TV-serier som Lära för livet (1977), Svenska hjärtan (1987), Solbacken (2003) och Sista minuten (2013).
Äldrevården och åldrande var ett tema i Carin Mannheimers senare produktioner, bland annat med föreställningen Sista dansen som spelades på Göteborgs stadsteater 2008 och Stockholms stadsteater 2009.

Pristagarna Madeleine Mellqvist Fässberg och Angela Bångsbo får Carin Mannheimers allra första pris till juniora forskare av Carin Mannheimers dotter Anna Mannheimer.
Pristagarna Madeleine Mellqvist Fässberg och Angela Bångsbo får Carin Mannheimers allra första pris till juniora forskare 2017, av Carin Mannheimers dotter Anna Mannheimer.