Bild
Mirgation
Länkstig

Forskningsnätverk om Migration och Etnicitet MERGU (Migration and Ethnicity Research Gothenburg University).

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projekttid
2000 - pågående
Projektägare
Institutionen för Sociologi och arbetsvetenskap

Kort beskrivning

MERGU är ett forskningsnätverk vid Instutionen för Sociologi och Arbetsvetenskap. Det har länge funnits en tradition att forska om migrationsrelaterade områden på institutionen som nyligen återupplivades när MERGU bildades 2015. MERGUs medlemmar och associerade forskare bedriver forskning om migrationsrelaterade ämnen inom sociologi.

Vi har expertis inom och särskilt intresse av följande områden:

 • Arbetsmarknad, polarisering, högutbildad arbetskraft
 • Asyl och gränsstudier 
 • Civilsamhälle
 • Diaspora, etniska och religiösa minoriteter och grupper
 • Genus och familj 
 • Integration and lokalt deltagande
 • Klass
 • Känslor och affektiv praxis 
 • Maskulinitet, män och migration 
 • Mångfald och (super-) diversity 
 • Nationalism och kulturarv 
 • Postkoloniala perpektiv
 • Rörlighet inom EU 
 • Rasism and islamofobi
 • Radikala högern, etnisk nationalism och populism
 • Skola och utbildning, diskurs och policy 
 • Socialt kapital och intersektionalitet
 • Transnationell barndommar och föräldrarskap  

MERGU är ansluten till flera nationella och internationella universitet och organisationer såsom IMISCOE (International Migration, Integration and Social Cohesion in Europe), NMR (Nordic Migration Research, the ASA (American Sociological Association), the BSA (British Sociological Association) and the ESA (European Sociological Association). MERGU organiserar seminarium, konferenser, och offentliga evenemang och samarbetar med Centre on Global Migration (CGM) vid Göteborgs universitet. MERGU välkomnar associerade medlemmar. 

För mer information kontakta:
Gabriella Elgenius eller Oksana Shmulyar Green

 

Forskare

Andersson, Pia
Cederberg, Maja
Elgenius, Gabriella
Research interests include civil society in vulnerable and diverse areas in a comparative perspective, migrant and diaspora organizations, the Radical Right, nationalism and populism, national symbols and the repatriation of cultural heritage.
Frank, Denis
Research interests focus on political dimensions of international migration, on how states seek to govern migration and how the destination countries respond to migration dynamics politically.
Hyltegren, My
Research interests include social constructions of children and what implications such constructions have within law, for example age assessments in the asylum process.
Philipsson, Sarah
Research interests focus on migration, asylum, im/mobility, temporality and practices of bordering and control
Shmulyar Green, Oksana
Research interests concerns the issues of transnational migration and mobility in the EU context, families and care relations on distance, migrants’ rights, mobile childhoods, belonging and identity.
Thorén, Christopher
Thörn, Håkan
Research concerns the issues of globalization and social movements, anti-apartheid and the emergency of a global civil society.
Wallinder, Ylva
Research interest concerns conditions for labour mobility and migration, and its relation to labour market, citizenship and political institutions. A particular focus is on professional and privileged migration from Sweden to Western European countries.
Wettergren, Åsa
Research interests include sociology of emotions, social movements, migration, processes of identification and change in organisations and society.
Wojnicka Katarzyna
Focus on critical studies on men and masculinities, social movements fathers' rights movements comparative European politics, gender.

Associate members/Associerade Forskare 

Bajqinca, Nuhi
Naldemirci, Öncel
Rosquist, Johan
Research is focused on the interaction between migrant cultures and the institutional practices in Sweden, the effects of the EU law on national migrations legislation and police investigations of honour related crime in Sweden.
Åberg, Linnea