Bild
Feministisk forskning
Länkstig

Feministiskt seminarium i sociologi: FEMSEM

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projekttid
2000 - pågående
Projektägare
Institutionen för Sociologi och arbetsvetenskap

Kort beskrivning

Feministisk sociologi utgör både ett perspektiv och ett forskningsområde. Detta nätverk riktar sig till alla med ett intresse för feministisk teori, metodologi, aktivism eller empirisk forskning. Syftet med nätverket är att skapa tillfällen att mötas och tillsammans utveckla nya kunskaper, idéer och perspektiv på området. Exempel på kunskaps- och forskningsområden inom nätverket är yrkesstatus och kön, queeraktivism, kön och våld, jämställdhet i arbetslivet, föräldraskap, miljörörelser och covid-19-åtgärder.

Då ett feministiskt perspektiv kan anläggas på alla typer av sociologisk forskning är många av oss samtidigt verksamma inom andra forskningsgrupper. I nätverket ingår forskare som bedriver forskning med ett tydligt feministiskt perspektiv, forskare som inte för närvarande gör det, samt lärare och andra verksamma inom akademin. Gruppen engagerar såväl deltagare från Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap som från andra institutioner på GU (de forskare som listas nedan inkluderar dock endast de som är anställda vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap).

Vår strävan är att bidra med en kreativ akademisk miljö, ett feministiskt rum, där även akademisk kultur och tradition kan ifrågasättas och utmanas. Ytterligare en ambition är att kunna erbjuda regelbundna aktiviteter som inte kräver förberedelse och där akademisk prestation inte står i centrum. Detta gör vi dels genom att variera de former som vi arbetar i, dels genom att arbeta mycket med kollektiva arbetsprocesser och praktiskt utforskande. Exempelvis blandas inbjudna presentatörer med olika former av workshops, diskussioner på aktuella teman, bokcirklar, filmvisningar och lunchseminarier. Ibland görs avstamp i akademiska texter, ibland utifrån levda erfarenheter och iakttagelser från vår samtid.

Den som vill är alltid välkommen att lägga fram ett textutkast för granskning och diskussion. Detta gäller såväl för texter med ett befintligt feministiskt perspektiv och texter där du som författare vill få hjälp med att synliggöra möjliga teoretiska, metodologiska eller empiriska feministiska kopplingar.

Det feministiska seminariet träffas en gång per månad. Tid och veckodag varierar, men bestäms vid terminens början.