Bild
Foto: Iskra Kostic & Morten Vang Simonsen
Länkstig

Konstnärligt masterprogram i Scenisk gestaltning, inriktning Contemporary Performative Arts

Program
K2PAC
Avancerad nivå
2 år
120 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-6A53F
Programinnehåll
Ansökan stängd

Kort om programmet

Programmet vänder sig till dig som är utövande konstnär och har ett intresse för att arbeta i tvärdisciplinära kontexter. I centrum står konstnärens interaktion med det omgivande samhället, samt frågor som rör platsrelaterade och dramaturgiska aspekter i det konstnärliga arbetet. Du söker med en konstnärlig undersökning som du utvecklar under hela utbildningen. I mötet med dina medstudenter, handledare, gästlärare från konstområdet, såväl som experter från andra fält får du möjlighet att pröva nya perspektiv och utmana din praktik.

Om utbildningen

Programmet har antagning vartannat år. Nästa programstart är hösten 2024. Anmälan till programmet sker mellan december 2023 och januari 2024. 

Genreöverskridande och utforskande kreativa processer

Masterprogrammet i Contemporary Performative Arts vänder sig till dig som är intresserad av genreöverskridande uttryck och stilar för icke-traditionella arenor. Återkommande fokus är det offentliga rummet och dess maktstrukturer, samt utmaningar i relationen mellan skådespelare och åskådare. Programmets grundstomme är ditt utforskande projekt som du utvecklar utifrån olika perspektiv som till exempel performativ ljudkonst, platsrelaterade och dramaturgiska aspekter, filmer och offentliga rum. Du kommer att kunna fördjupa dig i dina egna och andras konstnärliga metoder, reflektera över scenkonstens roll i ett tvärvetenskapligt sammanhang och placera din specifika praktik i relation till andra konstnärliga uttryck.

Tvärvetenskapligt och kollaborativt

Utbildningen kännetecknas av en tvärvetenskaplig miljö genom interaktion med medstudenter och gästföreläsare, där samhälleliga, platsspecifika och dramaturgiska aspekter är centrala frågor. Dessutom ingår kurser som studerar samhälle, samtida dramatiker och digitala verktyg. På Högskolan för scen och musik finns goda möjligheter till samarbeten med andra studenter inom scenkonst och musik. Lärare och konstnärer som är verksamma såväl nationellt som internationellt, undervisar och föreläser på masterprogrammet. Vi samarbetar även med andra universitet, institutioner, fristående grupper, plattformar och scenkonstnärer.

Fördjupad utforskning och utveckling av dina idéer

Hälften av utbildningen består av ditt undersökande projekt. En del av projektet består av att arbeta med experimentella former av akademiskt och konstnärligt skrivande och du får stöd genom individuell handledning. Genom seminarier, workshops och labbforum bearbetas ditt projekt regelbundet i feedbacksessioner tillsammans med medstudenter. Denna del av programmet har ett tydligt samband med konstnärlig forskning inom området. Inom ramen för denna kurs har du stor frihet att testa nya idéer och reflektera över dina val.

Under två år får du som student möjlighet att fokusera på ett undersökande arbete, utan att resultatet av en scenisk produktion står i centrum.

Vad innehåller utbildningen?

Första året

Kurserna syftar till att utmana ditt undersökande arbete med nya perspektiv och infallsvinklar, så som reflektion kring din praktik i relation till det omgivande samhälle, lokalt och globalt, digitala uttryckssätt och plattformar som verktyg, samt dramaturgiska och reflekterande frågeställningar. I kurserna möter du gästlärare som är aktuella konstnärer.

Andra året
Kurserna syftar till att fördjupa ditt undersökande projekt och kunskaper kring akademiskt och konstnärligt skrivande i relation till egen och andras praktik. Samt att sätta ditt projekt i relation till det offentliga rummet, platsspecifika perspektiv och att bygga en bas för hur du kan kommunicera kring ditt projekt till ett lokalt och globalt arbetsfält.

Vem kan söka programmet?

Du som är utövande konstnär inom teater, fysisk gestaltning, performance, dans, musikdramatik eller ljudkonst och har en konstnärlig kandidatexamen eller motsvarande är välkommen att söka programmet med ett utkast på ett undersökande projekt. Programmet är öppet för såväl internationella som nationella studenter, undervisningen ges på engelska och svenska.

Behörigheter och urval

Behörighet

Konstnärlig kandidatexamen, eller motsvarande, samt sceniska kunskaper och färdigheter som prövas vid antagningsprov och är grund för urval. Yrkeserfarenhet inom teater, fysisk gestaltning, performance, dans, musikdramatik eller ljudkonst är ett krav. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska B/Engelska 6.

Instruktioner för ansökan

Här hittar du detaljerad information om antagningsproven för konstnärligt masterprogram i scenisk gestaltning, inriktning Contemporary Performative Art.

More information about Instruktioner för ansökan

Urval

Urval baseras på antagningsprov. Information om antagningsproven finns på hemsidan för Högskolan för scen och musik.

Efter studierna

Programmet leder till en konstnärlig masterexamen i Contemporary Performative Arts. Programmet är forskningsförberedande.

Så är det att plugga

Undervisningen

  • Självständigt arbete
  • Handledning
  • Lab-forum
  • Workshops
  • Seminarier
  • Feedback-sessioner
  • Föreläsningar

Lokaler

Högskolan för scen och musik bedriver sin verksamhet på fyra adresser i Göteborg: Eklandagatan 86, Åvägen 24 (Brewhouse), Vasagatan 50 (HDK-Valand) och Triörgatan 1 (Andra stället).

Läs mer om lokaler