Video (1:23)
Bild
Länkstig

Konstnärligt masterprogram i Scenisk gestaltning, inriktning Contemporary Performative Arts

Program
K2PAC
Avancerad nivå
2 år
120 högskolepoäng (hp)

Kort om programmet

Programmet vänder sig till dig som är utövande konstnär och har ett intresse för att arbeta i tvärdisciplinära kontexter. I centrum står konstnärens interaktion med det omgivande samhället, samt frågor som rör platsrelaterade och dramaturgiska aspekter i det konstnärliga arbetet. Du söker med en konstnärlig undersökning som du utvecklar under hela utbildningen. I mötet med dina medstudenter, handledare, gästlärare från konstområdet, såväl som experter från andra fält får du möjlighet att pröva nya perspektiv och utmana din praktik.

Om utbildningen

Programmet har antagning vartannat år. Nästa programstart är hösten 2024. Anmälan till programmet sker mellan december 2023 och januari 2024. 

På Högskolan för scen och musik finns goda möjligheter till samarbeten med andra studenter inom scenkonst och musik. Lärare och konstnärer som är verksamma såväl nationellt som internationellt, undervisar och föreläser på masterprogrammet. Under två år får du som student möjlighet att fokusera på ett undersökande arbete, utan att resultatet av en scenisk produktion står i centrum. 

Kursen Självständigt arbete står för halva utbildningen (60 hp). Inom ramen för denna kurs har du stor frihet att pröva idéer och reflektera över dina val. Du driver självständigt ditt undersökande arbete framåt i dialog med handledare. Kursen består också av lab-forum, workshops, seminarier och feedback-sessioner tillsammans med dina medstudenter. Programmet präglas av en interdisciplinär miljö genom medstudenter och gästlärare, där frågor kring samhälleliga, platsrelaterade och dramaturgiska aspekter är centrala. Dessutom ingår kurser med fokus på det omgivande samhället, samtida dramaturgier, digitala verktyg, platsspecificitet och offentligt rum som arena för konstnärliga uttryck. Programmet jobbar nära till den forskande miljön på institutionen, fakulteten och universitetet. En viktig aspekt i utbildningen är relationen mellan konstnärligt och akademiskt skrivande.

Vad innehåller utbildningen?

Kurser år 1

Kurserna syftar till att utmana ditt undersökande arbete med nya perspektiv och infallsvinklar, så som reflektion kring din praktik i relation till det omgivande samhälle, lokalt och globalt, digitala uttryckssätt och plattformar som verktyg, samt dramaturgiska och reflekterande frågeställningar. I kurserna möter du gästlärare som är aktuella konstnärer.

Termin 1

 • Självständigt arbete 1 – introduktion (15 hp)
 • Performativ konst i en föränderlig omvärld (7,5 hp)
 • Reflektion och konstnärlig praktik (7,5 hp)

Termin 2

 • Självständigt arbete 2 – experimentering (15 hp)
 • Konstnärliga digitala praktiker (7,5 hp) 
 • Samtida dramaturgier (7,5 hp)

Kurser år 2Kurserna syftar till att fördjupa studentens undersökande projekt och kunskaper kring akademiskt och konstnärligt skrivande i relation till egen och andras praktik. Samt att sätta ditt projekt i relation till det offentliga rummet, platsspecifika perspektiv och att bygga en bas för hur du kan kommunicera kring ditt projekt till ett lokalt och globalt arbetsfält.
Termin 3

 • Självständigt arbete 3 – fördjupning (15 hp)
 • Offentligt rum och platsspecifik gestaltning (7,5 hp)
 • Akademiskt och konstnärligt skrivande (7,5 hp)

Termin 4

 • Självständigt arbete 4 – presentation (15 hp)
 • Omvärld, ledarskap och kommunikation (7,5 hp)
 • Valbar kurs (7,5 hp)

Vem kan söka programmet?

Du som är utövande konstnär inom teater, fysisk gestaltning, performance, dans, musikdramatik eller ljudkonst och har en konstnärlig kandidatexamen eller motsvarande är välkommen att söka programmet med ett utkast på ett undersökande projekt. Programmet är öppet för såväl internationella som nationella studenter, undervisningen ges på engelska och svenska.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Konstnärlig kandidatexamen, eller motsvarande, samt sceniska kunskaper och färdigheter som prövas vid antagningsprov och är grund för urval. Yrkeserfarenhet inom teater, fysisk gestaltning, performance, dans, musikdramatik eller ljudkonst är ett krav. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska B/Engelska 6.

Instruktioner för ansökan

Här hittar du detaljerad information om antagningsproven för konstnärligt masterprogram i scenisk gestaltning, inriktning Contemporary Performative Art.

Läs mer om Instruktioner för ansökan

Efter studierna

Programmet leder till en konstnärlig masterexamen i Contemporary Performative Arts. Programmet är forskningsförberedande.

Så är det att plugga

Undervisningen

 • Självständigt arbete
 • Handledning
 • Lab-forum
 • Workshops
 • Seminarier
 • Feedback-sessioner
 • Föreläsningar

Lokaler

Högskolan för scen och musik bedriver sin verksamhet på fyra adresser i Göteborg: Eklandagatan 86, Åvägen 24 (Brewhouse), Vasagatan 50 (HDK-Valand) och Triörgatan 1 (Andra stället).

Läs mer om lokaler