Navigate to video: Kandidatprogram i opera
Video (1:25)
Kandidatprogram i opera
Bild
Länkstig

Konstnärligt kandidatprogram i opera

Program
K1OPE
Grundnivå
3 år
180 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-7G53A
Ansökan stängd

Kort om programmet

Programmet riktar sig till dig som har grundläggande erfarenhet av klassisk sång och som vill utbilda dig till operasångare. Vokal träning utgör den största delen av utbildningen, men även scenisk gestaltning och rörelse är i fokus. Du studerar i en internationell miljö och gör minst ett sceniskt projekt per läsår. Utbildningen innebär en stor del individuell coachning i alla beståndsdelar du behöver för ett yrke som operasångare.

Om utbildningen

Operautbildningen i Göteborg är för dig som vill utmanas och utvecklas vokalt, sceniskt och fysiskt! Utbildningen har fokus på vokal utveckling tillsammans med kvalificerad utbildning i skådespeleri och rörelse – allt för att göra dig väl rustad för det yrkesliv som väntar. Med ett litet antal studenter per år är operaprogrammet en individanpassad utbildning. Som student har du unika möjligheter att söka ett stort antal stipendier.

På Högskolan för scen och musik i Göteborg ingår du i en miljö med masterutbildning i både opera och musik med studenter från hela världen. Även kandidatutbildningen i opera är öppen för internationella sökande. Detta innebär att delar av utbildningen kan ges på engelska och vi har ett aktivt nätverk av internationellt verksamma gästlärare.

Från och med hösten 2024 är världsartisten Anne Sofie von Otter artist in residence och knuten till operautbildningen.

Välkommen till en unik operautbildning i internationell miljö!

Se operautbildningens playlist på YouTube.

Vad innehåller utbildningen?

Vokal gestaltning

Du har enskilda sånglektioner, master classes, repertoarklasser, musikalisk instudering, samt undervisning i språk, talteknik, ensemblesång och kammarmusik.

Scenisk gestaltning

Ämnet innehåller fysisk grundträning, rörelseimprovisation, dans, skådespelarträning, musikdramatisk gestaltning med individuell handledning och musikdramatiska projekt och produktioner.

Progressionen i de sceniska projekten är en viktig del av din utveckling: första året i form av ett operacollage, andra året en kammaropera och tredje året presenteras slutproduktionen – en fullskalig operaproduktion tillsammans med den internationella orkestermasterutbildningen, dirigent och ett komplett konstnärligt team.

Mer om: Slutproduktion 2023 – Così fan tutte

Teori och lärande

Detta område innehåller musikteori, gehör, operahistoria, frilanskunskap och konstnärlig process. Det mesta av undervisningen sker i grupp men du får också individuell coachning och handledning.

Självständigt arbete

Under de två sista terminerna arbetar du med examensarbetet, under handledning både i grupp och individuellt.

Undervisningsspråk

Svenska och engelska.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet för högskolestudier. Särskild behörighet i form av musikaliska kunskaper och färdigheter som prövas vid antagningsprov. Antagningsprovet är också grund för urval bland behöriga sökande.

Instruktioner för ansökan

Här hittar du detaljerad information om antagningsproven för konstnärligt kandidatprogram i opera.

Läs mer om Instruktioner för ansökan

Urval

Urval baseras på antagningsprov. Information om antagningsproven finns på hemsidan för Högskolan för scen och musik.

Efter studierna

Utbildningen leder till en konstnärlig kandidatexamen i opera, 180 högskolepoäng. Som student förbereds du för arbete i operaproduktioner. Du blir också behörig till masterprogrammet i opera vid Högskolan för scen och musik.

Så är det att plugga

Undervisningen

  • Undervisning i grupp
  • Individuell undervisning
  • Sceniska projekt och produktioner
  • Självständigt arbete 
  • Ensemble/kammarmusik
  • Masterclasses
  • Musikalisk instudering

Lokaler

Högskolan för scen och musik bedriver sin verksamhet på fyra adresser i Göteborg: Eklandagatan 86, Åvägen 24 (Brewhouse), Vasagatan 50 (HDK-Valand) och Triörgatan 1 (Andra stället).

Läs mer om lokaler

Studier utomlands

Utbildningen har en stark internationell anknytning – dels genom internationella gästlärare, dels genom våra egna lärare som också är verksamma internationellt. Under utbildningen får du möjlighet att göra flera studieresor i Europa och delta i samarbeten med orkestrar och nätverk utanför skolan. 

Du som student har även möjlighet att ansöka om en utbytestermin på något av högskolans partneruniversitet för termin 3 eller 4.

Läs mer om studier utomlands