Bild
Operastudenter
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Konstnärligt masterprogram i opera

Program
K2MDG
Avancerad nivå
2 år
120 högskolepoäng (hp)

Kort om programmet

Utbildningen riktar sig till dig som har en kandidatexamen i opera eller motsvarande och som vill fördjupa dina yrkeskunskaper ytterligare. Programmet ges i samarbete med GöteborgsOperan vad gäller coachning, mentorskap och auskultation.
Du gör också en roll i en fullskalig operaproduktion antingen på Högskolan för scen och musik eller på ett operahus.

Om utbildningen

Vad innehåller utbildningen?

 • Vokal gestaltning (45 högskolepoäng). Utbildningens största del är kurserna i vokal gestaltning som innehåller bland annat individuella sånglektioner, rollinstudering, master classes, repertoarklasser och språkcoachning. Du får också auditionträning med representanter från branschen och du gör konserter utanför Högskolan för scen och musik några gånger under utbildningen.
 • Scenisk gestaltning (22,5 hp). Kurserna i scenisk gestaltning omfattar fysisk träning, dans, rollgestaltning och operaproduktioner. Några av dessa kurser görs i samarbete med kandidatutbildningen i opera. Du har också individuell handledning med operaregissör.
 • Självständigt arbete – examensarbete (30 hp). I ditt självständiga arbete (examensarbete) undersöker du en frågeställning, en konstnärlig idé eller ett konstnärligt problem inom huvudområdet, där dina reflektioner står i dialog med ditt övriga konstnärliga arbete. Arbetet kan innefatta både skriftligt och gestaltande material. Kurserna samläses med masterprogrammen inom musik.
 • Operasångarens praktik  (22,5 hp). Under den kursen är det stort fokus på yrkesrollen och du gör en roll i en operaproduktion. Du har under kursen också sånglektioner och coachning med instuderare och dirigent, och du gör audition för representanter för branschen. Utbildningen har genom båda åren kontinuerlig kontakt med arbetslivet genom bl a mentorsprogram och auskultationer på GöteborgsOperan. Det kan också förekomma att du gör en praktikroll på ett operahus. 

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Konstnärlig kandidatexamen i opera, eller motsvarande, samt musikaliska och sceniska kunskaper och färdigheter som prövas vid antagningsprov och är grund för urval. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska B/Engelska 6.

Instruktioner för ansökan

Här hittar du detaljerad information om antagningsproven för konstnärligt masterprogram i opera.

Läs mer om Instruktioner för ansökan

Efter studierna

Utbildningen leder till konstnärlig masterexamen i opera. Du förbereds för en yrkeskarriär som sångare eller operasångare, och blir behörig till ytterligare studier på doktorandnivå.

Så är det att plugga

Undervisningen

 • Individuella sånglektioner
 • Instudering
 • Enskild handledning
 • Självständigt arbete (examensarbete)
 • Arbete i operaproduktion
 • Praktik i operaproduktion
 • Coachning av gästlärare
 • Master classes
 • Språkcoachning
 • Scenisk gestaltning
 • Fysisk träning

Lokaler

Högskolan för scen och musik bedriver sin verksamhet på fyra adresser i Göteborg: Eklandagatan 86, Åvägen 24 (Brewhouse), Vasagatan 50 (HDK-Valand) och Triörgatan 1 (Andra stället).

Läs mer om lokaler