Bild
Operastudenter
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Konstnärligt masterprogram i opera

Program
K2MDG
Avancerad nivå
2 år
120 högskolepoäng (hp)

Kort om programmet

Utbildningen riktar sig till dig som har en kandidatexamen i opera eller motsvarande och som vill fördjupa dina yrkeskunskaper ytterligare. Programmet ges i samarbete med landets institutioner vad gäller coachning, mentorsskap och studentens lärande på plats med exempelvis auskultation.
Du gör också en roll i en fullskalig operaproduktion antingen på HSM eller på ett operahus.

Om utbildningen

Vad innehåller utbildningen?

 • Vokal gestaltning (45 högskolepoäng). Utbildningens största del är kurserna i vokal gestaltning som innefattar bland annat individuella sånglektioner, rollinstudering, master classes och språkcoachning. Här ingår också ett kursmoment, värdegrund, som samläses med övriga masterprogram på
 institutionen. 
 • Scenisk gestaltning (22,5 hp). Programmet innehåller även scenisk gestaltning vilket omfattar fysisk träning, rollgestaltning och operaproduktioner. Dessa kurser görs i samarbete med kandidatutbildningen i opera.
 • Självständigt arbete – examensarbete (30 hp). I självständigt arbete (examensarbete) undersöker studenten en frågeställning eller ett konstnärligt problem inom huvudområdet på ett metodiskt sätt, där texten står i dialog med studentens övriga konstnärliga arbete. Kurserna samläses med masterprogrammen inom musik.
 • Operasångarens praktik  (22,5 hp). Under den kursen är det stort fokus på yrkesrollen med bl a auditionmoment och en roll i operaproduktion på Högskolan för scen och musik eller som praktik på ett operahus. Utbildningen har genom båda åren kontinuerlig kontakt med arbetslivet genom bl a mentorsprogram och auskultationer. 

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Konstnärlig kandidatexamen i opera, eller motsvarande, samt musikaliska och sceniska kunskaper och färdigheter som prövas vid antagningsprov och är grund för urval. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska B/Engelska 6. Konstnärlig kandidatexamen i opera, eller motsvarande, samt musikaliska och sceniska kunskaper och färdigheter som prövas vid antagningsprov och är grund för urval. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska B/Engelska 6.

Instruktioner för ansökan

Här hittar du detaljerad information om antagningsproven för konstnärligt masterprogram i opera.

Läs mer om Instruktioner för ansökan

Efter studierna

Utbildningen leder till konstnärlig masterexamen i opera. Du förbereds för en yrkeskarriär som sångare eller operasångare, och blir behörig till ytterligare studier på doktorandnivå.

Så är det att plugga

Undervisningen

 • Individuella sånglektioner
 • Instudering
 • Enskild handledning
 • Självständigt arbete (examensarbete)
 • Arbete i operaproduktion
 • Praktik i operaproduktion
 • Coachning av gästlärare
 • Master classes
 • Språkcoachning
 • Scenisk gestaltning
 • Fysisk träning

Lokaler

På grund av arbetet med att bygga ett nytt hus för hela Konstnärliga fakulteten behöver Högskolan för scen och musik flytta till ersättningslokaler. Flyttprocessen inleds under 2022.

Läs mer om lokaler