Navigate to video: Kandidatprogram i musikal
Video (1:24)
Kandidatprogram i musikal
Bild
Länkstig

Konstnärligt kandidatprogram i musikal

Program
K1MAL
Grundnivå
3 år
180 högskolepoäng (hp)

Kort om programmet

Sveriges enda musikalutbildning på högskolenivå. Tyngdpunkten ligger på sång och skådespeleri, där hög kvalitet nås tack vare mycket individuell undervisning av kompetenta pedagoger. Under utbildningen gör du flertalet stora produktioner, där du får tillfälle att utveckla de verktyg som krävs för att kunna ta solistroller på professionell nivå. Här får du en nära kontakt med branschen genom yrkesverksamma gästlärare och en hel termins praktik – redan under utbildningen kan du skapa ett gediget nätverk.

Om utbildningen

Nästa gång du kan söka till musikalutbildningen är december 2024–januari 2025. Studiestart hösten 2025.

Utbildningen fokuserar på färdighetsträning inom sång, skådespeleri, dans och rörelse som syftar till att ge dig de färdigheter som krävs för att du ska kunna kvalificera dig för solistroller på professionell nivå inom musikalproduktioner eller närbesläktade teater- och musikdramatiska verksamheter.

Inom sång ingår lektioner med pianist och sångpedagog där fokus ligger på stilkänsla och genrebredd, vokal teknik och sånggestaltning. I scenisk gestaltning arbetar du med olika skådespelarmetoder och tekniker samt text- och karaktärsanalys. I dansundervisningen utvecklar du dansteknik inom aktuella dansstilar.

Du läser även teoretiska kurser i bland annat entreprenörskap, musikalens historia, musikteori och orientering i svensk och utländsk musikdramatik.

Under tredje året gör du en termins praktik i en produktion på en professionell teater i Sverige eller utomlands. Praktiken ger dig både yrkeserfarenhet och ett nätverk inom branschen.

Utbildningen avslutas med en examensproduktion där du, tillsammans med dina studentkollegor, sätter upp en hel musikal som ni redovisar inför publik vid offentliga föreställningar.

Nära och kreativa samarbeten sker med övriga konstnärliga utbildningar på Högskolan för scen och musik.

Utbildningen ingår även i ett internationellt universitetsnätverk med musikalutbildningar, med möjligheter till internationella samarbeten.

Vad innehåller utbildningen? 

 • Första året
  Under det första utbildningsåret omfattar teknikträningen grundläggande övningar i sång, musikalisk instudering, tal, rörelse, dans och scenisk gestaltning. Scenisk gestaltning omfattar grundläggande skådespelarträning, karaktärsarbete och improvisationsarbete där du möter olika typer av musikdramatiska och dramatiska verk. Teorikurserna löper parallellt med de praktiska/tekniska kurserna.
 • Andra året
  Under det andra utbildningsåret fördjupas studierna i de tekniska ämnena. Krav på stil- och formkunnande ökar i de sceniska gestaltningskurserna.
 • Tredje året
  Under tredje utbildningsåret gör studenterna en termins praktik vid en teater/musikteater. Sista terminen ägnas åt sceniskt arbete med en slutproduktion tillsammans med klassen som redovisas inför publik vid offentliga föreställningar. Sista året innehåller utöver detta även ett undersökande, självständigt arbete som redovisas i både skriftlig och gestaltande form.

Den schemalagda undervisningen varierar från ca 20 till 40 timmar i veckan beroende på vilken utbildningsfas du befinner dig i. Ungefär hälften ägnas åt scenframställning, som är huvudämne. I vissa moment kan undervisningen bedrivas på andra språk, företrädesvis engelska.

Antagning

Nästa programstart är planerad till hösten 2025, med antagning december 2024–januari 2025. 

Ansök till kandidat musikal

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Praktik

Under tredje utbildningsåret gör studenterna en termins praktik vid en teater/musikteater. Göteborgs universitet kan inte hjälpa till med boende under praktikperioden.

Efter studierna

Utbildningen leder till konstnärlig kandidatexamen i musikal, 180 högskolepoäng. Vi utbildar artister för anställning i musikalproduktioner samt närliggande teater- och musikdramatiska verksamheter. Du blir också behörig att söka till masterprogrammet i Contemporary Performative Arts.

Så är det att plugga

Undervisningen

 • Individuell undervisning
 • Arbete i sceniska projekt
 • Föreläsningar
 • Seminarier
 • Självständigt arbete
 • Praktik

Lokaler

Högskolan för scen och musik bedriver sin verksamhet på fyra adresser i Göteborg: Eklandagatan 86, Åvägen 24 (Brewhouse), Vasagatan 50 (HDK-Valand) och Triörgatan 1 (Andra stället).

Läs mer om lokaler