Video (1:24)
Kandidatprogram i musikal
Bild
Länkstig

Konstnärligt kandidatprogram i musikal

Program
K1MAL
Grundnivå
3 år
180 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-7G53H
Ansökan stängd

Kort om programmet

Sveriges enda musikalutbildning på högskolenivå. Tyngdpunkten ligger på sång och skådespeleri, hög kvalitet i de områdena nås tack vare mycket individuell undervisning av kompetenta pedagoger. Under utbildningen gör du flertalet stora produktioner, där du får tillfälle att utveckla de verktyg som krävs för att kunna ta solistroller på professionell nivå. Här får du en nära kontakt med branschen genom yrkesverksamma gästlärare och en hel termins praktik – redan under utbildningen kan du skapa ett gediget nätverk.

Om utbildningen

I utbildningen ingår scenframställning, allmän röstlig och musikalisk skolning, kroppsträning, dans samt andra moment som syftar till att ge de studerande de färdigheter som krävs för att de ska kunna lösa sina framtida sceniska uppgifter som musikalartister. 

De teoretiska kurserna ger dig grundläggande kunskaper i musikteori samt reflekterande teori kring lärande och konstnärskap. 

Den schemalagda undervisningen varierar från ca 20 till 40 timmar i veckan beroende på vilken utbildningsfas du befinner dig i. Ungefär hälften ägnas åt scenframställning, som är huvudämne. I vissa moment kan undervisningen bedrivas på främmande språk, företrädesvis engelska. 

Nära och kreativa samarbeten sker med övriga konstnärliga utbildningar i vårt hus, Artisten. I huset har du tillgång till två teatrar, åtta studior, konsertsal, scenteknik, kostymateljé och verkstad.

Vad innehåller utbildningen? 

  • Första utbildningsåret. Under det första utbildningsåret omfattar teknikträningen grundläggande övningar i sång, musikalisk instudering, tal, rörelse, dans samt scenisk gestaltning. Scenisk gestaltning omfattar grundläggande skådespelarträning, karaktärsarbete, improvisationsarbete där man möter olika typer av musikdramatiska och dramatiska verk. Teorikurserna löper parallellt med de praktiska/tekniska kurserna.
  • Andra utbildningsåret. Under det andra utbildningsåret fördjupas studierna i de tekniska ämnena. Krav på stil- och formkunnande ökar i de sceniska gestaltningskurserna. 
  • Tredje utbildningsåret. Under tredje utbildningsåret gör studenterna en termins praktik vid en teater/musikteater. Sista terminen ägnas åt sceniskt arbete med en slutproduktion som redovisas inför publik vid offentliga föreställningar. Sista året innehåller utöver detta även ett undersökande, självständigt arbete som redovisas i både skriftlig och gestaltande form.

Antagning

Nästa programstart är planerad till hösten 2022, med antagning dec 2021-januari 2022. Mer information och datum för antagning publiceras under hösten 2021.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Urval baseras på antagningsprov. Information om antagningsproven finns på hemsidan för Högskolan för scen och musik, www.hsm.gu.se

Praktik

Under tredje utbildningsåret gör studenterna en termins praktik vid en teater/musikteater. 

Efter studierna

Utbildningen leder till konstnärlig kandidatexamen i musikal, 180 högskolepoäng. Vi utbildar artister för anställning i musikalproduktioner samt närliggande teater- och musikdramatiska verksamheter. Du blir också behörig att söka till masterprogrammet i Contemporary Performative Arts.

Så är det att plugga

Undervisningen

  • Individuell undervisning
  • Arbete i sceniska projekt
  • Föreläsningar
  • Seminarier
  • Självständigt arbete

Lokaler

På grund av arbetet med att bygga ett nytt hus för hela Konstnärliga fakulteten behöver Högskolan för scen och musik flytta till ersättningslokaler. Flyttprocessen inleds under 2022.

Läs mer om lokaler