Bild
Två skådespelare och en pappfigur
Länkstig

Konstnärligt kandidatprogram i teater, inriktning skådespeleri

Program
K1SCE
Grundnivå
3 år
180 högskolepoäng (hp)

Kort om programmet

Med personligt anpassade arbetsmetoder och tekniker får du arbeta i sceniska projekt. Programmet innehåller även skådespelarträning för film, tv och andra medier. Du får en mycket god förberedelse för yrkeslivet. Om du börjar på programmet 2021 kommer fokus ligga på teater för barn och unga, i tätt samarbete med fyra teatrar: Angereds Teater, Backa Teater, Masthuggsteatern och Regionteater Väst. Du får ett stort kontaktnätverk i branschen redan under studietiden.

Om utbildningen

Nästa gång du kan söka till skådespelarutbildningen är december 2022-januari 2023.

Det beror på att vi har varvat antag till våra utbildningar i scenkonst. Under december 2021-januari 2022 kan du söka till kandidatprogrammen i opera och musikal, samt till masterprogrammet i contemporary performative arts.

Skådespelarutbildningen C/O Ung teater

Du som börjar på skådespelarprogrammet hösten 2021 kommer att få din undervisning av lärare på Högskolan för scen och musik, precis som tidigare årskullar. Men nytt är att du får tillbringa stora delar av de tre åren ”ute i verkligheten”. Närmare bestämt på Angereds Teater, Backa Teater, Masthuggsteatern och på Regionteater Väst. De fyra teatrarna deltar tillsammans med Högskolan för scen och musik i en stor satsning på teater för en ung publik, som har fått namnet Skådespelarutbildningen c/o ung teater. 

Samtal om ung teater

I detta filmade samtal möts representanter från olika delar av teaterbranschen för att diskutera teater för en ung publik. Se filmen.

Vad innehåller utbildningen?

  • Årskurs 1. Under första året studerar du de metoder som utbildningen utgår ifrån i de olika hantverksmässiga ämnena. Inom scenframställning betyder det bl a den aktionsbaserade skådespelarmetoden i Stanislavskijs, Stella Adlers och Doreen Canons tradition. Du går också den första av tre kurser i filmskådespeleri, samt en kurs med devising som metod. Devisingkursen äger rum på en av de teatrar som utbildningen samarbetar med. 

  • Årskurs 2. Under andra utbildningsåret fördjupas dina studier och fokus ligger nu alltmer på konstnärligt gestaltande. Kraven ökar på din förmåga att arbeta självständigt och på din konstnärliga lust och ditt driv, bl a i det individuella sceniska projektet där varje student skapar en egen föreställning. Kursen ”Att repetera ett helt sceniskt verk” gör du på en av de teatrar som utbildningen samarbetar med. 
  • Årskurs 3. Tredje året inriktas i ännu högre grad mot det kommande yrkeslivet. Under höstterminen gör du din praktik på en av de teatrar som utbildningen samarbetar med, som skådespelare i en teaterproduktion. Men det sista året innehåller också ett självständigt arbete där du själv väljer en aspekt av skådespeleri som du vill utforska. Du får också ägna dig åt radioteater samt den sista kursen i filmskådespeleri. Under året deltar du också i en sista större produktion i samarbete med en professionell regissör. Denna så kallade slutproduktion gör du på en av de teatrar som utbildningen samarbetar med.  

Sök till utbildningen

Viktiga datum, antagningsprov och annan praktisk information.

Högskolan för scen och musik

Programmet ges på Högskolan för scen och musik i Göteborg. Mer information om högskolan.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Instruktioner för ansökan

Här hittar du detaljerad information om antagningsproven för konstnärligt kandidatprogram i teater, inriktning skådespeleri.

Läs mer om Instruktioner för ansökan

Efter studierna

Utbildningen förbereder dig för arbete inom teater, film, tv, radioteater och andra typer av skådespelararbete.

Så är det att plugga

Undervisningen

  • Repetitionsövningar
  • Arbete i ensemble
  • Arbete med sceniska produktioner
  • Praktik på teater
  • Föreläsningar
  • Självständigt arbete (examensarbete)

Lokaler

På grund av arbetet med att bygga ett nytt hus för hela Konstnärliga fakulteten behöver Högskolan för scen och musik flytta till ersättningslokaler. Flyttprocessen inleds under 2022.

Läs mer om lokaler