Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Foto: Natalie Greppi
Länkstig

Sök till ämneslärare i teater

Informationen gäller antagning till ämneslärarprogrammet i teater.

Digitalt antagningsprov

Följande gäller för studiestart höstterminen 2021.

Information

På grund av rådande omständigheter genomförs antagningsproven digitalt. För inlämning av arbetsproven använder vi oss av arbetsprovtjänsten SlideRoom.

Prov 1: Gestaltningsförmåga – här bedömer vi din förmåga att gestalta en roll

Du ska framföra en monolog på 2–3 minuter som du filmar. Gestaltningen ska utgå från en text som kan exempelvis vara hämtad ur en pjäs, en roman eller en dikt. Det kan också vara en egenskriven text.
Du inleder med att berätta vem som skrivit texten och din motivering till att välja den. Inledningen är max 1 minut lång och läggs till på tiden för din monolog. 

 • Texten ska framföras på svenska.
 • Du behöver inte bry dig om vilket kön rollen ursprungligen är skriven för.
 • Du får inte ha någon medspelare, alltså någon annan person, med i filmen.
 • Filmen får vara max 3 minuter lång. Fokusera inte på att hinna med hela texten, om det upplevs som kort om tid. Det viktiga är att du framför monologen på ett sätt som du är nöjd med.
 • Inledningen på 1 minut gäller utöver de 3 minuterna för monologen.
 • Spela in filmen som om du stod framför en publik. Filmen skall visa hela dig (hela kroppen). Se till att du syns och hörs bra.
 • Monologen ska filmas under en obruten, oredigerad tagning utan zoom och mobilen måste vara stilla under filmningen.
 • Leverera filmen i något av följande format: .m4v, .mov, .mp4, .wmv, .flv, .asf, .mpeg, .mpg, .mkv
 • Maximal filstorlek för filmen är 500 MB.
 • Du skickar in filmen digitalt via vår arbetsprovtjänst SlideRoom

Bedömningen avser: Rollgestaltning

Prov 2: Analysförmåga – här bedömer vi din förmåga att analysera teater

Du ska muntligt redogöra för en teaterföreställning som du sett live eller via inspelning (exempelvis via SVT Play). 

 • Referera kort vad föreställningen handlade om och analysera hela eller delar av föreställningen. Det kan handla om att resonera kring budskap, samspel mellan exempelvis text, rollgestaltning, scenografi och/eller ljus.
 • Försök vara objektiv och utgå från vilken betydelse exempelvis rolltolkningen får för kommunikationen med publik. Reflektera över gestaltningen genom konkreta exempel.

Du ska avslutningsvis berätta om din tidigare teatererfarenhet och varför du söker till programmet. Tid för den samlade redogörelsen prov 2: max 5–7 minuter som filmas.

Bedömningen avser: Analys

Om behörighet och urval

För att bli antagen till ämneslärarutbildningen i teater behöver du förutom grundläggande behörighet ha godkänt på antagningsprovet. Provet värderas som 'Godkänt' eller 'Inte godkänt'.

Alternativa lokaler

Under de kommande åren väntar stora förändringar på Högskolan för scen och musik. Delar av vårt hus Artisten kommer att renoveras, och andra delar kommer enligt ett förslag att rivas för att göra plats för ett helt nytt hus som ska rymma både vår verksamhet och HDK-Valands. Det betyder att hela den konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet snart skulle finnas samlad intill Götaplatsen. Beslut fattas av rektor och dekan vid årsskiftet 2020–2021. 

Denna byggprojekt innebär att Högskolan för scen och musik flyttar sin verksamhet till flera olika lokaler. Dessa lokaler kommer med enstaka undantag alla ligga i centrala Göteborg och vara särskilt anpassade till verksamheten. Detta för att vi inte ska störas av byggarbetet. Utflytt beräknas ske sommaren 2022. Det betyder att du som planerar att studera vid Högskolan för scen och musik höstterminen 2022 kommer att inleda dina studier i andra lokaler än Artisten.

Vi kommer flytta tillbaka till det nya huset under flera etapper, planerade till sommaren 2024, 2025 och 2026.

Mer information under rubriken "Vi bygger för framtiden".