Bild
Foto: Natalie Greppi
Länkstig

Antagningsprov 2022

Följande gäller för studiestart hösttermin 2022.

Information

Antagningsprov del 1 genomförs helt digitalt, del 2 på Högskolan för scen och musik i Göteborg. Om du bor långt ifrån Göteborg finns det möjlighet till att även genomföra del 2 digitalt. Mer information får du i kallelsen till antagningsprov del 2.

För inlämning av digital material använder vi oss av arbetsprovtjänsten SlideRoom.

Antagningsprov del 1, gestaltningsförmåga

Del 1 genomförs digitalt. 

Du ska framföra en monolog på 2–3 minuter som du filmar. Gestaltningen ska utgå från en text som kan exempelvis vara hämtad ur en pjäs, en roman eller en dikt. Det kan också vara en egenskriven text.

Du inleder med att berätta vem som skrivit texten och din motivering till att välja den. Inledningen är max 1 minut lång och läggs till på tiden för din monolog. 

 • Texten ska framföras på svenska.
 • Du behöver inte bry dig om vilket kön rollen ursprungligen är skriven för.
 • Du får inte ha någon medspelare, alltså någon annan person, med i filmen.
 • Filmen får vara max 3 minuter lång. Fokusera inte på att hinna med hela texten, om det upplevs som kort om tid. Det viktiga är att du framför monologen på ett sätt som du är nöjd med.
 • Inledningen på 1 minut gäller utöver de 3 minuterna för monologen.
 • Spela in filmen som om du stod framför en publik. Filmen skall visa hela dig (hela kroppen). Se till att du syns och hörs bra.
 • Monologen ska filmas under en obruten, oredigerad tagning utan zoom och mobilen måste vara stilla under filmningen.
 • Leverera filmen i något av följande format: .m4v, .mov, .mp4, .wmv, .flv, .asf, .mpeg, .mpg, .mkv
 • Maximal filstorlek för filmen är 500 MB.
 • Du skickar in filmen digitalt via vår arbetsprovtjänst SlideRoom

Bedömningen avser: Rollgestaltning

Antagningsprov del 2, analysförmåga

Del 2 genomförs på Högskolan för scen och musik i Göteborg. Om du bor långt ifrån Göteborg kan du genomföra del 2 digitalt. Mer information får du via kallelsen till del 2.

Du ska muntligt redogöra för en teaterföreställning som du sett live eller via inspelning (exempelvis via SVT Play). 

 • Referera kort vad föreställningen handlade om och analysera hela eller delar av föreställningen. Det kan handla om att resonera kring budskap, samspel mellan exempelvis text, rollgestaltning, scenografi och/eller ljus.
 • Försök vara objektiv och utgå från vilken betydelse exempelvis rolltolkningen får för kommunikationen med publik. Reflektera över gestaltningen genom konkreta exempel.

Du ska avslutningsvis berätta om din tidigare teatererfarenhet och varför du söker till programmet.

Tid för den samlade redogörelsen av del 2: max 5–7 minuter.

Bedömningen avser: Analys

Om behörighet och urval

För att bli antagen till ämneslärarutbildningen i teater behöver du förutom grundläggande behörighet ha godkänt på antagningsprovet.

Video (2:42)
Följ med på en rundvandring i våra lokaler