Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Foto: Natalie Greppi
Länkstig

Antagningsprov

Följande gäller för studiestart höstterminen 2021.

Årets antagningsprov görs digitalt.
Antagningsproven är uppdelade i två delar. Gemensamma prov (G-prov) som görs en gång och som gäller för Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, Högskolan för scen och musik i Göteborg, Musikhögskolan i Örebro, Musikhögskolan Ingesund och Musikhögskolan i Malmö. Du gör G-provet vid den institution som du valt som prio 1. Resultatet av G-provet 2021 tillgodoräknas inte för 2022. Del två kallas för lokala prov (L-prov) och ska göras på det lärosäte du söker. 

G-prov (gemensamma prov)

Sång till eget ackompanjemang

Du får två låtar som du ska spela in på video och skicka in till oss. Första låten får du på noter med melodi, harmonier, andra musikaliska symboler och text. Du sjunger till eget ackompanjemang på gitarr eller piano.

Den andra låten får du via en ljudfil. Du sjunger till eget ackompanjemang på gitarr eller piano.

Skicka in inspelningarna via vår arbetsprovtjänst SlideRoom

Bedömningen avser:

 • Grundläggande vokala färdigheter i intonation
 • Flöde och musikaliskt uttryck
 • Grundläggande färdigheter i spelteknik
 • Flöde och musikaliskt uttryck
 • Förmåga att realisera en notbild
 • Planka på gehör

Teori

Teoriprovet genomförs i grupper via Zoom där du kan checka in 15 minuter innan provet startar. När du har checkat in skickar vi provunderlag till dig via e-post. När provtiden är slut fotar du av dina svar och mejlar tillbaka till oss. Om du har tillgång till ett keyboard är det ok att använda det under teoriprovet. 

I övningsprovet kan du skapa dig en uppfattning om vilken slags frågor kan ställas under det riktiga provet.

L-prov (lokala prov) – huvudinstrumentprov

Inriktningarna pop&rock, improvisation eller världsmusik

Du förbereder två låtar för ditt L-prov.

 • En valfri låt inom din inriktning som du framför med eller utan komp.
 • Välj en av musikbakgrunderna som du får tillgång till den 28 april och framför en låt inom din inriktning.

Inriktning klassisk 

Du som söker klassisk inriktning förbereder två stycken som du väljer själv. Du kan framföra dem ensam eller till ackompanjemang som du själv ordnar.

Nytt för i år – digitala instrument

Ditt huvudinstrument kan i år även vara ett digitalt instrument. Om du till exempel sysslar med musikproduktion, DJ:ar eller gör elektronisk musik som ditt huvudområde, så kan du göra ett huvudinstrumentprov med ditt elektroniska verktyg. Du skickar in två verk:

 • Ett stycke där du visar din förmåga att samspela med ett komp eller en musikalisk bakgrund.
 • Ett verk som kan vara ett framförande av en självvald låt eller prov på en produktion som du tidigare har gjort.

Skicka in videoinspelningar

Du ska sammanlagt skicka in två låtar/stycken via vår arbetsprovtjänst SlideRoom. Låtarna/styckena ska vara inom inriktningen du har valt, framförda på ditt huvudinstrument. Du kan söka två inriktningar.

Hör av dig om du har frågor. 

Bedömningen avser:

 • Teknisk och konstnärlig kompetens
 • Uttrycksförmåga
 • Kommunikativ förmåga

Krav vid inspelning av video:

 • Inled alla inspelningar med att visa en närbild på ditt ID-kort.
 • Berätta tydligt vilket stycke du ska framföra på inspelningen. 
 • Filmerna ska ha hög ljudkvalitet.
 • Du ska vara i närbild.
 • Ansikte, hela armar och instrument ska synas tydligt.
 • Framför ett musikstycke per film.
 • Inspelningarna görs utan klipp.
 • Tillåtna filformat är: .m4v, .mov, .mp4, .wmv, .flv, .asf, .mpeg, .mpg, .mkv
 • Maximal filstorlek per video är 500 MB

Ditt arbetsprov skickar du in digitalt via vår arbetsprovtjänst SlideRoom.

Om behörighet och urval

För att bli antagen till ämneslärarutbildningen i musik behöver du förutom grundläggande behörighet ha godkänt på både G-provet och L-provet. När det är fler godkända sökande än antalet studieplatser rangordnas alla godkända.

Tillgodoräkning av gemensamma prov (G-prov)

Sedan länge finns ett samarbete om inträdesprov mellan Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, Högskolan för scen och musik i Göteborg, Musikhögskolan i Örebro, Musikhögskolan Ingesund och Musikhögskolan i Malmö. Samarbetet innebär att ditt resultat på G-provet tillgodoräknas på samtliga fem lärosäten oavsett var du har genomfört provet - och det gäller även i år.

Under rådande omständigheter är det inte möjligt att göra alla G-prov på samma sätt. Istället kommer varje institution att utforma G-provet utifrån sina möjligheter. Gemensamt för alla är att det så kallade G3-provet utgår. Det innebär att ensembleledning och samspel inte kommer att testas i G-provet.

Du gör G-provet vid den institution som du valt som prio 1. Resultatet av G-provet 2021 kommer inte att kunna tillgodoräknas för 2022.

Alternativa lokaler

Under de kommande åren väntar stora förändringar på Högskolan för scen och musik. Delar av vårt hus Artisten kommer att renoveras, och andra delar kommer enligt ett förslag att rivas för att göra plats för ett helt nytt hus som ska rymma både vår verksamhet och HDK-Valands. Det betyder att hela den konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet snart skulle finnas samlad intill Götaplatsen. Beslut fattas av rektor och dekan vid årsskiftet 2020–2021. 

Denna byggprojekt innebär att Högskolan för scen och musik flyttar sin verksamhet till flera olika lokaler. Dessa lokaler kommer med enstaka undantag alla ligga i centrala Göteborg och vara särskilt anpassade till verksamheten. Detta för att vi inte ska störas av byggarbetet. Utflytt beräknas ske sommaren 2022. Det betyder att du som planerar att studera vid Högskolan för scen och musik höstterminen 2022 kommer att inleda dina studier i andra lokaler än Artisten.

Vi kommer flytta tillbaka till det nya huset under flera etapper, planerade till sommaren 2024, 2025 och 2026.

Mer information under rubriken "Vi bygger för framtiden".