Bild
Musiklärarstudenter på scen
Foto: Natalie Greppi
Länkstig

Antagningsprov 2024

Digitalt och på distans

Antagningsproven till ämneslärarprogrammet våren 2024 genomförs digitalt och på distans. Genom denna åtgärd strävar vi efter att göra antagningsproven mer tillgängliga och miljövänliga, vilket innebär att du som sökande slipper långa resor till Göteborg.

Om proven

Oavsett i vilken prioriteringsordning du ansöker till Göteborgs universitet, måste du genomföra följande prov:

Inriktning mot årskurs 7–9

 • Prov i sång och ackompanjemang

Inriktning mot gymnasiet

 • Prov i sång och ackompanjemang 
 • Prov i musikteori
 • Prov i huvudinstrument

Sång till eget ackompanjemang

Du får två låtar som du ska spela in på video och skicka in till oss.

 • För den första låten får du noter med melodi, harmonier, andra musikaliska symboler och text. När du studerar in låten kan du välja mellan två tonarter: antingen den noterade tonarten eller transponera till den föreslagna alternativa tonarten. Spela in när du sjunger till eget ackompanjemang på gitarr eller piano.
 • För den andra låten får du en ljudfil. Planka låten på gehör. Du väljer mellan två tonarter: antingen originaltonarten från inspelningen eller transponera till den föreslagna alternativa tonarten. Spela in när du sjunger till eget ackompanjemang på gitarr eller piano.

Skicka in videoinspelningar

Skicka in två videoinspelningar via vår arbetsprovtjänst SlideRoom

Bedömningen avser

 • Grundläggande vokala färdigheter och intonation
 • Grundläggande färdigheter i spelteknik på ackordinstrumentet
 • Flöde och musikaliskt uttryck
 • Förmåga att stilriktigt återge en musikalisk förlaga
 • Förmåga att realisera en notbild
 • Planka på gehör

Skicka in videoinspelningar

Sammanlagt ska du skicka in två låtar/stycken via vår arbetsprovtjänst SlideRoom. Låtarna/styckena bör vara inom den inriktning du har valt, framförda på ditt huvudinstrument.

Hör av dig om du har frågor.

Bedömningen avser

 • Teknisk och konstnärlig kompetens
 • Uttrycksförmåga
 • Kommunikativ förmåga

Krav vid inspelning av video

 • Inled alla inspelningar med att visa en närbild på ditt ID-kort.
 • Berätta tydligt vilket stycke du ska framföra på inspelningen.
 • Se till att filmerna har hög ljudkvalitet.
 • Du ska vara i närbild, där ansikte, hela armar och instrument syns tydligt.
 • Framför endast ett musikstycke per film.
 • Inspelningarna görs utan klipp.
 • Tillåtna filformat är: .m4v, .mov, .mp4, .wmv, .flv, .asf, .mpeg, .mpg, .mkv.
 • Maximal filstorlek per video är 500 MB.

Ditt arbetsprov skickar du in digitalt via vår arbetsprovtjänst SlideRoom.

Om behörighet och urval

För att bli antagen till ämneslärarutbildningen i musik behöver du förutom grundläggande behörighet ha godkänt på samtliga provdelar. När det är fler godkända sökande än antalet studieplatser rangordnas alla godkända.

Huvudinstrumentprov

Inriktning klassisk

Du förbereder två stycken som du väljer själv. Du kan framföra dem ensam eller till ackompanjemang som du själv ordnar.

Inriktning genrebredd

Du förbereder två stycken som du väljer själv. Du kan framföra dem ensam eller till ackompanjemang som du själv ordnar.

Om du har musikproduktion eller EDI som ditt huvudområde kan du välja pop/rock eller genrebredd som inriktning. Skicka isåfall in två verk:

 • Ett stycke där du visar din förmåga att samspela med ett komp eller en musikalisk bakgrund.
 • Ett verk som kan vara ett framförande av en självvald låt eller prov på en produktion som du tidigare har gjort.

Inriktning pop/rock

Du förbereder två låtar för ditt huvudinstrumentprov:

 • En valfri låt inom din inriktning som du framför med eller utan komp.
 • Välj en av musikbakgrunderna som du får av oss och framför den låten inom din inriktning.

Om du har musikproduktion eller EDI som ditt huvudområde kan du välja pop/rock eller genrebredd som inriktning. Skicka isåfall in två verk:

 • Ett stycke där du visar din förmåga att samspela med ett komp eller en musikalisk bakgrund.
 • Ett verk som kan vara ett framförande av en självvald låt eller prov på en produktion som du tidigare har gjort.

Inriktning improvisation

Du förbereder två låtar för ditt huvudinstrumentprov:

 • En valfri låt inom din inriktning som du framför med eller utan komp.
 • Välj en av musikbakgrunderna som du får av oss och framför den låten inom din inriktning.

Välj två inriktningar i prioritetsordning

Du anger i SlideRoom vilken inriktning du helst vill gå och även vilken inriktning du kan tänka dig som prioritet två. Om du vill söka endast en inriktning kan du ange även det.
 

Musikteori

Musikteoriprovet genomförs i grupper via Zoom där du kan checka in 15 minuter innan provet startar. När du har checkat in skickar vi provunderlag till dig i gruppchatten. När provtiden är slut fotograferar du dina svar och mejlar dem tillbaka till oss. Om du har tillgång till ett keyboard är det ok att använda det under teoriprovet.

Personal från Högskolan för scen och musik är med och har uppsikt över teoriprovet och svarar på eventuella frågor. 

I övningsprovet kan du skapa dig en uppfattning om vilken typ av frågor som kan ställas under det riktiga provet.

Högskolans historia

Högskolan för scen och musik bildades 1 juli 2005 genom att dåvarande Musikhögskolan, Operahögskolan och Teaterhögskolan gick samman i en institution. Men både musikutbildningarna och de sceniska utbildningarna, inklusive lärarutbildningarna inom dessa områden, har en lång historia i Göteborg.