Bild
Musiklärarstudenter på scen
Foto: Natalie Greppi
Länkstig

Antagningsprov 2022

Följande gäller för studiestart hösttermin 2022.

Om proven

Årets antagningsprov görs digitalt och på distans. Med denna åtgärd vill vi göra antagningsproven mer tillgängliga och miljövänliga genom att du som sökande slipper långa resor till Göteborg.

 • Lokala prov (L-prov) – huvudinstrumentprov görs som tidigare år. Söker du fler lärosäten så gör du prov på respektive ställe.
 • Gemensamma prov (G-prov) på Högskolan för scen och musik utformas på ett för distans anpassat sätt. Om du söker till flera lärosäten och har Göteborg som prio 1 behöver du därför genomföra G-provet både i Göteborg och vid lärosätet som du har som prio 2. Om du gör ditt G-prov på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, Musikhögskolan i Örebro, Musikhögskolan Ingesund eller Musikhögskolan i Malmö tillgodoräknas det även hos oss på Högskolan för scen och musik.
  OBS! Resultatet av G-provet 2022 tillgodoräknas inte för 2023.

Alla sökande får återkoppling om provresultatet för L-provet under vecka 26. Observera att återkopplingen inte är något antagningsbesked. 

G-prov (gemensamma prov)

OBS! Årets antagningsprov görs digitalt och på distans.

Sång till eget ackompanjemang

Du får två låtar som du ska spela in på video och skicka in till oss.

 • Första låten får du på noter med melodi, harmonier, andra musikaliska symboler och text. När du studerar in låten väljer du mellan två tonarter. Antingen den noterade tonarten eller så transponerar du till föreslagen alternativ tonart. Du spelar in när du sjunger till eget ackompanjemang på gitarr eller piano.
 • Den andra låten får du via en ljudfil. Planka låten på gehör. Du väljer mellan två tonarter, antingen original från inspelningen eller så transponerar du till föreslagen alternativ tonart. Du spelar in när du sjunger till eget ackompanjemang på gitarr eller piano.

Skicka in videoinspelningar

Skicka in två inspelningar via vår arbetsprovtjänst SlideRoom

Bedömningen avser:

 • Grundläggande vokala färdigheter och intonation
 • Grundläggande färdigheter i spelteknik på ackordinstrumentet
 • Flöde och musikaliskt uttryck
 • Förmåga att stilriktigt återge en musikalisk förlaga
 • Förmåga att realisera en notbild
 • Planka på gehör

Teori

Teoriprovet genomförs i grupper via Zoom där du kan checka in 15 minuter innan provet startar. När du har checkat in skickar vi provunderlag till dig via e-post. När provtiden är slut fotar du av dina svar och mejlar tillbaka till oss. Om du har tillgång till ett keyboard är det ok att använda det under teoriprovet.

Personal från Högskolan för scen och musik är med och har uppsikt över teoriprovet och svarar på eventuella frågor. 

I övningsprovet kan du skapa dig en uppfattning om vilken slags frågor kan ställas under det riktiga provet.

L-prov (lokala prov) – huvudinstrumentprov

OBS! Årets antagningsprov görs digitalt och på distans.

Inriktningarna pop&rock, improvisation eller världsmusik

Du förbereder två låtar för ditt L-prov.

 • En valfri låt inom din inriktning som du framför med eller utan komp.
 • Välj en av musikbakgrunderna som du får av oss och framför den låten inom din inriktning.

Du kan välja att göra ditt huvudinstrumentprov på ett digitalt instrument. Om du till exempel sysslar med musikproduktion, dj:ar eller gör elektronisk musik som ditt huvudområde, så kan du göra ett huvudinstrumentprov med ditt elektroniska verktyg. Du skickar in två verk:

 • Ett stycke där du visar din förmåga att samspela med ett komp eller en musikalisk bakgrund.
 • Ett verk som kan vara ett framförande av en självvald låt eller prov på en produktion som du tidigare har gjort.

Inriktning klassisk 

Du förbereder två stycken som du väljer själv. Du kan framföra dem ensam eller till ackompanjemang som du själv ordnar.

Du kan söka två olika inriktningar

Du som känner dig musikaliskt hemma inom flera inriktningar är välkommen att söka två olika inriktningar. 

Bedömningen avser:

 • Teknisk och konstnärlig kompetens
 • Uttrycksförmåga
 • Kommunikativ förmåga

Skicka in videoinspelningar

Du ska sammanlagt skicka in två låtar/stycken via vår arbetsprovtjänst SlideRoom. Låtarna/styckena ska vara inom inriktningen du har valt, framförda på ditt huvudinstrument.

Hör av dig om du har frågor. 

Krav vid inspelning av video

 • Inled alla inspelningar med att visa en närbild på ditt ID-kort.
 • Berätta tydligt vilket stycke du ska framföra på inspelningen. 
 • Filmerna ska ha hög ljudkvalitet.
 • Du ska vara i närbild.
 • Ansikte, hela armar och instrument ska synas tydligt.
 • Framför ett musikstycke per film.
 • Inspelningarna görs utan klipp.
 • Tillåtna filformat är: .m4v, .mov, .mp4, .wmv, .flv, .asf, .mpeg, .mpg, .mkv
 • Maximal filstorlek per video är 500 MB

Ditt arbetsprov skickar du in digitalt via vår arbetsprovtjänst SlideRoom.

Om behörighet och urval

För att bli antagen till ämneslärarutbildningen i musik behöver du förutom grundläggande behörighet ha godkänt på både G-provet och L-provet. När det är fler godkända sökande än antalet studieplatser rangordnas alla godkända.

Video (2:42)
Följ med på en rundvandring i våra lokaler

Högskolans historia

Högskolan för scen och musik bildades 1 juli 2005 genom att dåvarande Musikhögskolan, Operahögskolan och Teaterhögskolan gick samman i en institution. Men både musikutbildningarna och de sceniska utbildningarna, inklusive lärarutbildningarna inom dessa områden, har en lång historia i Göteborg.