Göteborgs universitet
Bild
Saxofonist, trumpetare, basist och gitarrist på scen
Foto: Gunnar Jönsson

Övningsundervisning i musik

Är du intresserad att få gratis lektioner i ett instrument på Högskolan för scen och musik? Ta chansen att bli övningselev och träffa en av våra ämneslärarstudenter i musik vid 6–10 lektionstillfällen.

Vem kan söka?

  • Till vårterminen 2023 söker vi elever som går på högstadiet.

OBS! Det är din vårdnadshavare som måste göra ansökan.

Som övningselev kan du få undervisning i dessa instrument:

  • Piano
  • Gitarr
  • Bas
  • Fiol

Hur går undervisningen till?

Undervisningen sker på Högskolan för scen och musik, Eklandagatan 86 i Göteborg. Företrädesvis görs undervisningen i små grupper men även enskild undervisning kan förekomma. Lektionerna planeras av våra musiklärarstudenter tillsammans med dig som vill bli övningselev. Undervisningen är en del av ämneslärarstudenternas utbildning och handleds av en lärare från Högskolan för scen och musik. Studenten spelar in enstaka lektioner som handledaren kan ta del av.

När är undervisningen? Och när söker jag?

Vårtermin 2023: Cirka 10 lektioner, från slutet på januari till början av maj. Ansökan sker mellan 1 december – 15 januari.

Hur anmäler jag mig?

  • Din vårdnadshavare skickar in ansökan via SlideRoom.
  • Du får svar efter 15 januari.
  • OBS! Ingen platsgaranti. Vi gör ett urval bland de sökande, beroende på hur många elever som behövs till våra ämneslärarkurser.

Varför söker vi övningselever?

Våra ämneslärarstudenter utbildar sig till instrumentallärare och behöver tränas i det under sin utbildning vid Högskolan för scen och musik.