Göteborgs universitet

Förvaltningshögskolan

Bild
Höst vid Vasagatan mot Sprängkullsgatan
Länkstig

Välkommen till Förvaltningshögskolan!

Förvaltningshögskolan bedriver forskning och utbildning inom ämnet offentlig förvaltning, vilket i korthet innebär studier av offentlig sektor. Ämnet är flervetenskapligt och kombinerar perspektiv från bland annat företags- och nationalekonomi, juridik, sociologi och statsvetenskap, Vi erbjuder program och kurser i offentlig förvaltning, från en introduktionskurs på kandidatnivå och ända upp till forskarutbildning. Detta är vi ensamma om i Sverige, och vi är de enda som erbjuder ett masterprogram i offentlig förvaltning.

Vår forskning publiceras i ledande akademiska tidskrifter, både nationellt och internationellt. Förvaltningshögskolan har också en lång tradition av samverkan med det omgivande samhället. Förutom akademiska skrifter är våra forskare flitiga med att exempelvis ge ut böcker, medverka i populärvetenskapliga evenemang, svara på remisser med mera. Vi lägger stor vikt vid att nå ut med vår forskning till såväl verksamma inom offentlig sektor som till den breda allmänheten, så att resultaten också kan komma samhället till gagn.