Göteborgs universitet

QoG-institutet

Bild
none
Länkstig

QoG-institutet startades 2004 av professorerna Bo Rothstein och Sören Holmberg. Namnet på institutet har hämtats från det engelska begreppet Quality of Government (QoG), vilket på svenska översätts till samhällsstyrningens kvalitet. Vi är ett oberoende forskningsinstitut som tillhör Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet. Sammanlagt är vi runt 30 forskare som bedriver världsledande forskning om betydelsen av pålitliga, opartiska, icke-korrupta, icke-diskriminerande och kompetenta offentliga institutioner.

Det huvudsakliga syftet av vår forskning är att besvara frågan om hur vi kan skapa and upprätthålla offentliga institutioner av hög kvalité samt att studera effekterna av samhällsstyrningens kvalitet på en rad olika politiska områden såsom hälsa, miljö, social välfärd och fattigdom.

Medan den centrala frågan rör kvalitén i offentliga institutioner så angriper vi dessa problem från en rad olika teoretiska och empiriska utgångspunkter.

Aktuellt och nyheter

Evenemang

Hitta alla evenemang

The Lancet Commission

Sedan 2023 har QoG-institutet ett samarbete med The Lancet Commission on Peaceful Societies through Health Equity and Gender Equality.