Göteborgs universitet
Länkstig

Doktorandprojekt 2024

Ämnesfördjupning och forskningsprojekt

Biomed

  Biokemi/cellbiologi/genetik


  Morfologi/utvecklingsbiologi

  Mikrobiologi/immunologi

  Kontaktuppgifter

  Om du har frågor om utbildning på forskarnivå inom medicinsk basvetenskap kan du maila kontaktpersonen för ämnesområdet du är intresserad av:

  För mer information om forskningen som bedrivs se: