Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Samspelet mellan lipid-nanodomäner, proteinkluster och celltopografi i cellsignalering

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för biomedicin

Kort beskrivning

Signalering från cellers omgivning till deras inre är en fundamental biologisk process som sker över ett membran. Med superupplösningsmikroskopi av den typ som fick Nobelpris 2014 studerar vi hur signaleringsmolekyler i T celler, en celltyp specialiserad på immunförsvar, är organiserade innan och efter signaleringen satt igång. Vi studerar hur förekomster av molekylkluster, hur dessa är relaterade till membranets egenskaper och ändras beroende på vilken miljö cellerna befinner sig i. För att tolka våra resultaten utvecklar bildanalysmetoder av nytta också för många andra forskningsområden. Att känna till hur signaleringsprocessen startar är av vikt för att terapeutiskt genom stoppa upp eller förstärka den när den inte fungerar normalt vilket är fallet i flera allvarliga sjukdomar, t ex cancer.

En utförlig beskrivning av gruppens projekt finns på den engelska sidan.

Plasmamembranets topologi

Gruppmedlemmar

Jeremy Adler, PhD, Research Engineer

Sven-Göran Eriksson, BSc, Statistician

Chi-wen Huang, PhD student

Samarbetspartners

Dr. Helgi Birgisson, Uppsala University Hospital, Sweden

Dr. Stefan Wennmalm, ALMI, SciLifeLab Stockholm, Sweden

Dr. Patrick Happel and Ms. Astrid Gesper, Ruhr-Universität Bochum, Germany

Prof. Benedikt Kost & Ms. Carolin Fritz, Universität Erlangen-Nürnberg, Germany

Prof. Gunilla Westermark, Uppsala University, Sweden