Länkstig

Sahlgrenska akademin

Video (1:31)
Sirkku Peltonen, dermatologi och venerologi
Video (1:29)
Lena Öhman, immunologi
Video (1:37)
Johan Hellgren, öron- näs- och halssjukdomar
Video (1:28)
Mia Ericson, beroendemedicin
Video (1:20)
Martin Ott, molekylär cellbiologi
Video (1:32)
Carina Sparud Lundin, omvårdnad
Video (1:26)
Ola Bratt, klinisk cancerepidemiologi
Video (1:29)
Lars Westberg, farmakologi
Video (1:20)
Fredrik Bergh Thorén, medicinsk cellbiologi
Video (1:35)
Anders Björkman, professor i handkirurgi
Video (1:32)
Madeleine Rådinger, astma- och allergiforskning
Video (1:31)
Karin Ahlberg, vårdvetenskap
Video (1:20)
Elisabet Jerlhag Holm, farmakologi

Humanistiska fakulteten

Video (1:31)
Christian Isendahl, arkeologi
Video (1:23)
Simon Dobnik, datalingvistik
Video (1:24)
Anna Backman Rogers, kultur, estetik och media
Video (1:23)
Dick Kasperowski, vetenskapsteori
Video (1:17)
Andreas Önnerfors, idé och lärdomshistoria
Video (1:22)
Olle Widhe, litteratur med didaktik
Video (1:17)
Emma Sköldberg, svenska språket

Konstnärliga fakulteten

Video (1:18)
Jonas Simonson, musikalisk gestaltning
Video (1:23)
Daniel Berg, musikalisk gestaltning

Handelshögskolan

Video (1:22)
Ester Herrlin-Karnell, EU-rätt
Video (1:13)
Eva Thulin, kulturgeografi
Video (1:16)
Katarina Nordblom, nationalekonomi
Video (1:09)
Kajsa Lindberg, management och organisation
Video (1:30)
Kanchana Ruwanpura, kulturgeografi
Video (1:17)
Pernilla Rendahl, skatterätt
Video (1:26)
Taylan Mavruk, corporate finance

Samhällsvetenskapliga fakulteten

Video (1:14)
Helena Stensöta, statsvetenskap
Video (1:12)
Nicholas Charron, statsvetenskap
Video (1:18)
Lars-Olof Johansson, psykologi
Video (1:29)
Mikael Persson, statsvetenskap

IT-fakulteten

Video (1:21)
Jonas Ivarsson, informatik
Video (1:24)
Dick Stenmark, informatik

Utbildningsvetenskapliga fakulteten

Video (1:21)
Christina Osbeck, ämnesdidaktik
Video (1:14)
Suzanne Lundvall, idrottsvetenskap
Video (1:08)
Britt-Marie Apelgren, ämnesdidaktik
Video (1:24)
Gun-Britt Wärvik, pedagogik
Video (1:16)
Olof Franck, ämnesdidaktik
Video (1:34)
Ylva Odenbring, pedagogik

Naturvetenskapliga fakulteten

Video (1:16)
Giovanni Volpe, fysik
Video (1:20)
Tobias Rütting, biogeokemi