Bild
Foto av Jenny Nyström och Kerstin Ebefors vid Lundberglaboratoriet för njurforsknings senaste mikroskop som används för att bl a titta på njurbiopsier i detalj
Kerstin Ebefors och Jenny Nyström vid Lundberglaboratoriet för njurforsknings senaste mikroskop som används för att bland annat titta på njurbiopsier i detalj.
Foto: Elin Lindström
Länkstig

Stark njurforskning – tack vare Lundbergstiftelsens långsiktiga stöd

Publicerad

Sedan starten har IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse stärkt njurforskningen i Göteborg. Genom etableringen av Lundberglaboratoriet för njurforskning vid Göteborgs universitet, med fokus på kronisk njursjukdom och njurcancer, stärktes engagemanget ytterligare.

Kroniska njursjukdomar är väldigt vanliga – enligt beräkningar är så många som en av tio invånare i västvärlden drabbade. Njurens sjukdomar är också nära kopplade till andra folksjukdomar, som hjärt-kärlsjukdom, högt blodtryck och diabetes. I takt med att befolkningen blir allt äldre blir alla dessa sammankopplade sjukdomar allt vanligare. 

Starkt stöd för njurforskningen 

Lundberglaboratoriet för njurforskning samlar forskare som studerar olika sjukdomar som drabbar njuren. Laboratoriet arbetar translationellt, där molekylärbiologi och preklinisk forskning möter klinisk forskning. Forskningen bedrivs i samverkan med många externa parter, där särskilt samarbetena med njurmedicin inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset och med AstraZeneca blir alltmer betydelsefulla. 

Laboratoriet invigdes under högtidliga former 2018, men Lundbergsstiftelsens betydelse för njurforskningen i Göteborg sträcker sig betydligt längre tillbaka än så. 

– Lundbergstiftelsen har alltid varit en stark supporter av njurforskning i Göteborg, och det är vi naturligtvis väldigt glada och tacksamma över. Genom åren har vi varit framgångsrika med många av våra ansökningar till stiftelsen, som gett oss mycket avancerad apparatur och dessutom medel för att kunna hantera driften av instrumenten, säger professor Jenny Nyström, som leder Lundberglaboratoriet för njurforskning med stöd av forskarkollegan Kerstin Ebefors. 

Bild
Foto på Jenny Nyström och Kerstin Ebefors i labbet vid cellodlingen
Cellodling är en viktig del i Lundberglaboratoriet för njurforsknings studier av glomerulära sjukdomar. Här odlas och görs försök på primära njurceller, en grundsten i forskningen vid laboratoriet. Jenny Nyström till vänster om Kerstin Ebefors.
Foto: Elin Lindström

Avancerade instrument

Lundberglaboratoriet för njurforskning har sina lokaler i Fysiologens höghus på Medicinareberget. Lokalerna är enkla, och liknar vid första anblick vilket annat labb som helst. Men på bänkarna står den avancerade apparatur som köpts in för mångmiljonbelopp, uppradade sida vid sida. Instrumenten används flitigt, inte bara av njurforskare utan även av forskarkollegor inom metabolism och andra forskningsområden. 

– Eftersom vi har alla dessa instrument samlade är det lätt att gå vidare och studera samma prover med andra tekniker. Våra mikroskop är dessutom sammankopplade så att annat mikroskop automatiskt kan plocka fram det material du nyss arbetade med i en annan avbildningsteknik, säger forskaren Kerstin Ebefors. 

Detaljstuderar biopsier 

De forskare som är knutna till Lundberglaboratoriet för njurforskning studerar många olika aspekter av njurens sjukdomar. Jenny Nyström och Kerstin Ebefors bedriver grundforskning om IgA-nefrit, som är en så kallad glomerulär njursjukdom, där njurarnas kapillärnystan inflammeras. I ett stort projekt undersöker deras grupp njurbiopsier från njursjuka patienter med så kallade omics-tekniker, där både gen, protein och metabola signalvägar studeras och kombineras för att få en fullständig bild av sjukdomen. Det är grundforskning med syfte att förstå varför njurvävnaden drabbas av inflammation, och vad det är som gör att vissa personer drabbas hårdare medan andra får en långsammare progress. 

Om Lundbergstiftelsen
Bild
Foto av IngaBritt och Arne Lundberg
Foto: IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse

IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse grundades av IngaBritt Lundberg år 1982 till minne av hennes make grosshandlaren Arne Lundberg född 1910 i Göteborg. Stiftelsen har till ändamål att främja medicinsk vetenskaplig forskning huvudsakligen rörande cancer, njursjukdomar samt ortopedi och prioriterar inköp av apparatur, hjälpmedel och utrustning. Under åren 1983 till 2021 har 573 anslag beviljats uppgående till 965 MSEK, varav 37 MSEK beviljades 2021. Forskning inom Göteborgsregionen har företräde. Stiftelsen har sitt säte i Göteborg. 
www.lundbergssstiftelsen.se