Bild
Två personer tar i hand på avtal
Foto: Mattonstock
Länkstig

Så här kan du stödja oss

Donation eller gåva, stiftelse eller fond är några sätt att ge sitt stöd. Läs mer om hur det praktiskt går till att stödja Göteborgs universitet.

Vi tar tacksamt emot ditt stöd för att tillsammans se till att forskning och utbildning vid Göteborgs universitet bidrar till att göra världen bättre.

Du kan ge en gåva direkt till ett ändamål du väljer eller till Göteborgs universitets prioriteringar och för rektor att besluta. Det kan vara en engångsgåva eller i form av regelbundna inbetalningar.

Ange ditt namn, kontaktuppgifter och vad du vill stödja vid inbetalningen. Om du inte anger ändamål används gåvan till det universitetet prioriterar högst vid tillfället.

Kontakta oss så tar vi fram den bästa lösningen utifrån dina önskemål.

Ulrika Nilsson
Donatorrelationer
Epost: ulrika.nilsson.2@gu.se
Telefon: 0706-33 79 73

För inbetalningar se rubrik nedan: Alternativ för inbetalning

En stiftelse eller fond är ett bra sätt att långsiktigt gynna ett bestämt ändamål samt garantera finansiering över tid. Det kan gälla till exempel en professur, en forskningssatsning eller stipendier till studenter. En stiftelse kan uppkallas enligt ditt önskemål.

Det finns flera befintliga stiftelser och fonder vid Göteborgs universitet med olika syften. Du kan också bidra genom att skänka pengar till någon av dessa.

Kontakta oss så tar vi tillsammans fram den bästa lösningen utifrån dina behov och önskemål. Läs mer om att bilda stiftelse i informationsmaterialet som finns i särskild notis på denna webbsida.

Ulrika Nilsson
Donatorrelationer
Epost: ulrika.nilsson.2@gu.se
Telefon: 0706-33 79 73

Genom att skriva Göteborgs universitet som förmånstagare i ditt testamente kan du stödja utbildning och forskning du tycker är viktig. Ett testamente till Göteborgs universitet kan omfatta till exempel pengar, aktier, fondandelar och värdeföremål.

Kontakta oss så diskuterar vi hur pengarna bäst kan komma forskning och utbildning till nytta.

Vi rekommenderar att du anlitar juridisk hjälp för korrekt formulering och hantering av ditt testamente.

Ulrika Nilsson
Donatorrelationer
Epost: ulrika.nilsson.2@gu.se
Telefon: 0706-33 79 73

Du kan avstå din aktieutdelning från aktier till Göteborgs universitet och bidra till angelägen forskning och utbildning.

Utdelningen blir skattebefriad, gåvan större och du ökar värdet på din gåva. Du kan skänka utdelning från börsnoterade företag eller som ägare i fåmansbolag.

Kontakta oss så talar vi vidare om hur processen går till och tar fram den bästa lösningen utifrån dina önskemål.

Ulrika Nilsson
Donatorrelationer
Epost: ulrika.nilsson.2@gu.se
Telefon: 0706-33 79 73

Göteborgs universitet samarbetar med företag och externa aktörer i olika former. Ett företag kan, på olika sätt, stödja en bestämd satsning. Det kan vara allt från en företagsdonation, sponsring av ett projekt eller ett långsiktigt partnerskap.

Kontakta oss så tar vi tillsammans fram den bästa lösningen utifrån era behov och önskemål.

Ulrika Nilsson
Donatorrelationer
Epost: ulrika.nilsson.2@gu.se
Telefon: 0706-33 79 73

Inbetalning med kort (Sverige och internationellt)
Till kortbetalning
Ange namn, kontaktuppgifter (gärna e-post) samt ändamål för inbetalningen.

Inbetalning med bankgiro (Sverige)
Bankgiro 5632-6952
Ange namn, kontaktuppgifter (gärna e-post) samt ändamål för inbetalningen.

Internationella inbetalningar
Danske Bank, Norrmalmstorg 1, Stockholm, Sweden
Bank account no: 1281 01 07130
Swiftcode: DABASESX
IBAN no SE89 1200 0000 0128 1010 7130
VAT no: SE202100315301

Ange namn, kontaktuppgifter (gärna e-post) samt ändamål för inbetalningen.

Inbetalning med Swish
Swishnummer 123 380 5355
Ange namn samt ändamål för inbetalningen.


Anger du dina kontaktuppgifter godkänner du att dina personuppgifter hanteras av Göteborgs universitet enligt GDPR.
Se rubriken: Så här hanterar vi dina personuppgifter

Behandling av personuppgifter i samband med gåvor och donationer

GDPR (The General Data Protection Regulation)

Göteborgs universitet samlar kontaktuppgifter i en databas i syfte att upprätthålla en långsiktig relation och kommunikation med dig som vän till universitetet.

Vi använder uppgifterna för att till exempel

  • registrera och särskilja donationer
  • rapportera om projekt du eventuellt bidragit till
  • skicka personliga meddelanden, nyhetsbrev eller inbjudningar till evenemang
  • hantera deltagande i samband med nämnda evenemang

Du kan när som helst avanmäla dig från enskilda utskick.

Kontakta oss

Ulrika Nilsson
Donatorrelationer
Epost: ulrika.nilsson.2@gu.se
Telefon: 0706-33 79 73

När du donerar till Göteborgs universitet eller dess anknutna stiftelser sparas informationen om ditt bidrag i syfte att slutföra donationsprocessen. Medarbetare vid Göteborgs universitet kan komma att göra noteringar utifrån de kontakter som de har eller har haft med dig, samt lägga till relevanta dokument såsom gåvobrev eller avtal.

Vi kommer inte att flytta personuppgifter till databaser eller system utanför Göteborgs universitet och kommer aldrig att använda dessa personuppgifter för andra ändamål än de som beskrivs här.

Vi förbehåller oss rätten att, för statistiska ändamål, göra sammanställningar av den registrerade informationen. Denna information kommer att behandlas i avidentifierat skick och går alltså inte att härleda till en viss person.

 Följande uppgifter sparas om donatorn:

  • namn
  • kontaktuppgifter
  • information om gåvan
  • information om donatorns önskemål rörande kommunikation och anonymitet
  • vissa mötesanteckningar
  • organisationstillhörighet – det vill säga om personen företräder en viss organisation, stiftelse eller ett företag.

Vi sparar aldrig kontokortsuppgifter.

Göteborgs universitets information om behandling av personuppgifter enligt GDPR

Donationsförordning

Donationer och gåvor till lärosäten regleras i Donationsförordningen (1998:140).

Här kan du läsa Donationsförordningen