Bild
Historisk bild på studenter på trappan till universitetets huvudbyggnad i Vasaparken
Historisk bild på studenter på trappan till universitetets huvudbyggnad i Vasaparken
Foto: Okänd
Länkstig

En dröm i en hamnstad

Under slutet av 1800-talet drömde några visionära göteborgare om en fri akademi där stadens unga kunde utbilda sig och bidra till att bygga ett gott samhälle. Idén kom från medborgarna själva, och några av tidens mest kraftfulla göteborgare använde sitt engagemang för att driva frågan framåt. 1864 lanserades idén i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning. 1891 grundades Göteborgs högskola.

Sedan dess har universitetet byggts till att idag vara ett kvalificerat universitet med forskning som bidrar till att förstå, förklara och förbättra världen och samtidigt ge kommande generationer möjligheten att utbilda sig.

Idag är vi ett av Sveriges stora universitet, med 53 000 studenter, åtta fakulteter och 6 500 anställda medarbetare.

Det är självklart att det är möjligt att få en universitetsutbildning här, att fortbilda sig och folkbilda sig, och studenter tar sig hit från världens alla hörn. Det är också självklart att det på Göteborgs universitet utförs forskning av hög internationell standard, forskning som många gånger leder till innovationer som i sin tur öppnar för nya möjligheter inom allt från skola och vård till näringsliv. Forskningens resultat kommer till nytta på tusen sätt, det utvecklar och förändrar samhället och bidrar till ett bättre liv.

Men vi nöjer oss inte med allt detta. Samma anda, som fick medborgarna i den då relativt lilla staden att tillsammans starta en högskola, inspirerar oss och driver oss framåt.  Vi vill vara en kraft att räkna med och spela en ännu större roll – vi vill vara ett universitet för världen.

Vi vill fortsätta framåt och lösa de riktigt svåra frågorna. Vi vill undersöka vetenskapens gränser. Här och nu har vi särskilt stora utmaningar – som hur vi alla kan leva ett hälsosamt liv, hur vi tar hand om vår jord och hur vi bygger hållbara demokratiska samhällen. Vi tar utbildning och våra studenter på största allvar. Vi värdesätter samarbeten som hjälper oss möta dagens och framtidens utmaningar.

Vi bjuder in dig att vara med på vår fortsatta resa. Med gemensamma krafter kan ingenting stoppa oss i vårt arbete med att förbättra människors liv och möjligheter och bidra till kampen att få en värld som är hållbar på alla sätt.

Tillsammans fortsätter vi att förverkliga drömmen!

Läs mer om hur du kan stödja forskning och utbildning på Göteborgs universitet. En gåva, en donation eller ett bidrag betyder så mycket, den kan vara stor eller liten – den kan se ut på många sätt. Kontakta oss så finner vi en lösning som passar dig.