Bild
38 nya professorer installerades under 2019.
Johan Södermalm är en av professorerna som installerades under 2019.
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Sahlgrenska akademin

Navigate to video: Eva Angenete, kirurgi
Video (1:10)
Eva Angenete, kirurgi
Navigate to video: Isabella Björkman-Burtscher, neuroradiologi
Video (1:15)
Isabella Björkman-Burtscher, neuroradiologi
Navigate to video: Kristina Holmgren, arbetsterapi
Video (1:00)
Kristina Holmgren, arbetsterapi
Navigate to video: Michael Kann, klinisk virologi
Video (1:21)
Michael Kann, klinisk virologi
Navigate to video: Eva Jakobsson Ung, omvårdnad
Video (1:11)
Eva Jakobsson Ung, omvårdnad
Navigate to video: Mats Geijer, diagnostisk radiologi
Video (1:12)
Mats Geijer, diagnostisk radiologi
Navigate to video: Martin Johansson, patologi
Video (1:16)
Martin Johansson, patologi
Navigate to video: Elmir Omerovic, kardiologi
Video (1:06)
Elmir Omerovic, kardiologi
Navigate to video: Per-Arne Svensson, medicinsk vetenskap
Video (1:05)
Per-Arne Svensson, medicinsk vetenskap
Navigate to video: Helle Wijk, omvårdnad
Video (1:04)
Helle Wijk, omvårdnad

Konstnärliga fakulteten

Navigate to video: Tyrone Martinsson, fotografi
Video (1:09)
Tyrone Martinsson, fotografi
Navigate to video: Elena Raviola, design
Video (1:01)
Elena Raviola, design
Navigate to video: Staffan Mossenmark, musikalisk gestaltning
Video (1:04)
Staffan Mossenmark, musikalisk gestaltning
Navigate to video: Kajsa G Eriksson, bild
Video (1:01)
Kajsa G Eriksson, bild
Navigate to video: Tarja Karlsson Häikiö, visuell och materiell kultur
Video (1:01)
Tarja Karlsson Häikiö, visuell och materiell kultur

Handelshögskolan

Navigate to video: Gregor Noll, internationell rätt
Video (1:09)
Gregor Noll, internationell rätt

Samhällsvetenskapliga fakulteten

Navigate to video: Ann Towns, statsvetenskap
Video (1:06)
Ann Towns, statsvetenskap
Navigate to video: Karl Ask, psykologi
Video (1:11)
Karl Ask, psykologi
Navigate to video: Carl Cassegård, sociologi
Video (1:06)
Carl Cassegård, sociologi
Navigate to video: Åsa Wettergren, sociologi
Video (1:09)
Åsa Wettergren, sociologi
Navigate to video: Göran Duus-Otterström, statsvetenskap
Video (1:12)
Göran Duus-Otterström, statsvetenskap

Humanistiska fakulteten

Navigate to video: Andrea Castro, spanska
Video (1:06)
Andrea Castro, spanska
Navigate to video: Stina Ericsson, svenska språket
Video (1:08)
Stina Ericsson, svenska språket
Navigate to video: Katarina Leppänen, idé- och lärdomshistoria
Video (1:06)
Katarina Leppänen, idé- och lärdomshistoria
Navigate to video: Åsa Wengelin, svenska språket
Video (1:10)
Åsa Wengelin, svenska språket

Utbildningsvetenskapliga fakulteten

Navigate to video: Ali Yildirim, pedagogiskt arbete
Video (1:10)
Ali Yildirim, pedagogiskt arbete
Navigate to video: Kajsa Yang Hansen, pedagogik
Video (1:01)
Kajsa Yang Hansen, pedagogik
Navigate to video: Johan Söderman, barn- och ungdomsvetenskap
Video (1:06)
Johan Söderman, barn- och ungdomsvetenskap
Navigate to video: Johannes Lunneblad, pedagogik
Video (1:08)
Johannes Lunneblad, pedagogik

Naturvetenskapliga fakulteten

Navigate to video: Mattias Marklund, teoretisk fysik
Video (1:07)
Mattias Marklund, teoretisk fysik
Navigate to video: Göran Broström, oceanografi
Video (1:07)
Göran Broström, oceanografi
Navigate to video: Larisa Beilina, tillämpad matematik
Video (1:08)
Larisa Beilina, tillämpad matematik
Navigate to video: Erik Sandblom, biologi
Video (1:04)
Erik Sandblom, biologi
Navigate to video: Fabien Roquet, fysisk oceanografi
Video (1:09)
Fabien Roquet, fysisk oceanografi
Navigate to video: Marica B Ericson, fysikalisk kemi
Video (1:05)
Marica B Ericson, fysikalisk kemi
Navigate to video: Gergely Katona, biokemi
Video (1:10)
Gergely Katona, biokemi
Navigate to video: Erik Lekholm, bioinformatik
Video (1:16)
Erik Lekholm, bioinformatik
Navigate to video: Johan Uddling, botanisk ekofysiologi
Video (1:08)
Johan Uddling, botanisk ekofysiologi