Länkstig

Sahlgrenska akademin

Video (1:22)
Ann Nordgren, klinisk genetik
Video (1:29)
Anders Ståhlberg, klinisk genomik
Video (1:36)
Silke Kern, neuropsykiatri
Video (1:35)
Monika Fagevik Olsén, fysioterapi
Video (1:35)
Helen Elden, reproduktiv och perinatal hälsa

IT-fakulteten

Video (1:28)
Christian Berger, datavetenskap

Naturvetenskaplig fakultet

Video (1:34)
David Witt Nyström, matematik

Utbildningsvetenskapliga fakulteten

Video (1:40)
Cecilia Wallerstedt, pedagogik

Samhällsvetenskapliga fakulteten

Video (1:40)
Sara Landström, psykologi
Video (1:31 )
Monica Bauhr, statsvetenskap
Video (1:40)
Bertil Rolandsson, sociologi

Handelshögskolan

Video (1:35)
Björn Remneland Wikhamn, företagsekonomi