Länkstig

Sahlgrenska akademin

Navigate to video: Ann Nordgren, klinisk genetik
Video (1:22)
Ann Nordgren, klinisk genetik
Navigate to video: Anders Palmquist, biomaterialvetenskap
Video (1:27)
Anders Palmquist, biomaterialvetenskap
Navigate to video: Silke Kern, neuropsykiatri
Video (1:36)
Silke Kern, neuropsykiatri
Navigate to video: Johan Botling, klinisk patologi
Video (1:35)
Johan Botling, klinisk patologi
Navigate to video: Svetlan Lajic Näreskog, pediatrik
Video (1:38)
Svetlan Lajic Näreskog, pediatrik
Navigate to video: Anders Ståhlberg, klinisk genomik
Video (1:29)
Anders Ståhlberg, klinisk genomik
Navigate to video: Helen Elden, reproduktiv och perinatal hälsa
Video (1:35)
Helen Elden, reproduktiv och perinatal hälsa
Navigate to video: Roger Olofsson Bagge, kirurgi
Video (1:30)
Roger Olofsson Bagge, kirurgi
Navigate to video: Monika Fagevik Olsén, fysioterapi
Video (1:35)
Monika Fagevik Olsén, fysioterapi
Navigate to video: Kajsa Henning Abrahamsson, oral hälsovetenskap
Video (1:38)
Kajsa Henning Abrahamsson, oral hälsovetenskap
Navigate to video: Marcus Lind, diabetologi
Video (1:41)
Marcus Lind, diabetologi
Navigate to video: Ewa-Lena Bratt, omvårdnad
Video (1:35)
Ewa-Lena Bratt, omvårdnad
Navigate to video: Malin Johansson, biomedicinsk laboratorievetenskap
Video (1:33)
Malin Johansson, biomedicinsk laboratorievetenskap
Navigate to video: Mona Ringdal, omvårdnad
Video (1:36)
Mona Ringdal, omvårdnad

IT-fakulteten

Navigate to video: Christian Berger, datavetenskap
Video (1:28)
Christian Berger, datavetenskap

Naturvetenskapliga fakulteten

Navigate to video: Laurenz Thomsen, marin sedimentologi
Video (1:32)
Laurenz Thomsen, marin sedimentologi
Navigate to video: Karin Hårding, zoologisk ekologi
Video (1:33)
Karin Hårding, zoologisk ekologi
Navigate to video: Fredrik Jutfelt, zoologisk fysiologi
Video (1:30)
Fredrik Jutfelt, zoologisk fysiologi
Navigate to video: Robert Björk, ekosystemvetenskap
Video (1:35)
Robert Björk, ekosystemvetenskap
Navigate to video: Gisela Brändén, membranproteiners struktur, funktion och dynamik
Video (1:34)
Gisela Brändén, membranproteiners struktur, funktion och dynamik
Navigate to video: David Witt Nyström, matematik
Video (1:34)
David Witt Nyström, matematik

Utbildningsvetenskapliga fakulteten

Navigate to video: Mona Lundin, pedagogik
Video (1.31)
Mona Lundin, pedagogik
Navigate to video: Cecilia Wallerstedt, pedagogik
Video (1:40)
Cecilia Wallerstedt, pedagogik

Samhällsvetenskapliga fakulteten

Navigate to video: Elin Naurin, statsvetenskap
Video (1:35)
Elin Naurin, statsvetenskap
Navigate to video: Evelyn Khoo, socialt arbete
Video (1:31)
Evelyn Khoo, socialt arbete
Navigate to video: Sara Landström, psykologi
Video (1:40)
Sara Landström, psykologi
Navigate to video: Monica Bauhr, statsvetenskap
Video (1:31 )
Monica Bauhr, statsvetenskap
Navigate to video: Lina Eriksson, statsvetenskap
Video (1:31)
Lina Eriksson, statsvetenskap
Navigate to video: Bertil Rolandsson, sociologi
Video (1:40)
Bertil Rolandsson, sociologi
Navigate to video: Gabriella Elgenius, sociologi
Video (1:28)
Gabriella Elgenius, sociologi

Handelshögskolan

Navigate to video: Roger Schweizer, internationellt företagande
Video (1:39)
Roger Schweizer, internationellt företagande
Navigate to video: Andreea Mitrut, nationalekonomi
Video (1:36)
Andreea Mitrut, nationalekonomi
Navigate to video: Björn Remneland Wikhamn, företagsekonomi
Video (1:35)
Björn Remneland Wikhamn, företagsekonomi
Navigate to video: Mikael Hilmersson, företagsekonomi
Video (1:29)
Mikael Hilmersson, företagsekonomi

Humanistiska fakulteten

Navigate to video: Mats Björkin, filmvetenskap
Video (1:34)
Mats Björkin, filmvetenskap

Konstnärliga fakulteten

Navigate to video: Heiner Zimmermann, konsthantverk
Video (1:35)
Heiner Zimmermann, konsthantverk
Navigate to video: Elisabeth Hjorth, litterär gestaltning
Video (1:32)
Elisabeth Hjorth, litterär gestaltning