Länkstig

Sahlgrenska akademin

Video (1:22)
Ann Nordgren, klinisk genetik
Video (1:29)
Anders Ståhlberg, klinisk genomik
Video (1:35)
Helen Elden, reproduktiv och perinatal hälsa
Video (1:36)
Silke Kern, neuropsykiatri
Video (1:33)
Malin Johansson, biomedicinsk laboratorievetenskap
Video (1:35)
Monika Fagevik Olsén, fysioterapi
Video (1:35)
Johan Botling, klinisk patologi
Video (1:30)
Roger Olofsson Bagge, kirurgi
Video (1:35)
Ewa-Lena Bratt, omvårdnad
Video (1:36)
Mona Ringdal, omvårdnad
Video (1:38)
Kajsa Henning Abrahamsson, oral hälsovetenskap

IT-fakulteten

Video (1:28)
Christian Berger, datavetenskap

Naturvetenskaplig fakultet

Video (1:35)
Robert Björk, ekosystemvetenskap
Video (1:34)
Gisela Brändén, membranproteiners struktur, funktion och dynamik
Video (1:33)
Karin Hårding, zoologisk ekologi
Video (1:34)
David Witt Nyström, matematik

Utbildningsvetenskapliga fakulteten

Video (1.31)
Mona Lundin, pedagogik
Video (1:40)
Cecilia Wallerstedt, pedagogik

Samhällsvetenskapliga fakulteten

Video (1:40)
Sara Landström, psykologi
Video (1:31)
Lina Eriksson, statsvetenskap
Video (1:40)
Bertil Rolandsson, sociologi
Video (1:31 )
Monica Bauhr, statsvetenskap

Handelshögskolan

Video (1:39)
Roger Schweizer, internationellt företagande
Video (1:36)
Andreea Mitrut, nationalekonomi
Video (1:35)
Björn Remneland Wikhamn, företagsekonomi
Video (1:29)
Mikael Hilmersson, företagsekonomi

Humanistiska fakulteten

Video (1:34)
Mats Björkin, filmvetenskap

Konstärliga fakulteten

Video (1:32)
Elisabeth Hjorth, litterär gestaltning