Bild
Rektor Malin Broberg
Rektor Malin Broberg, Göteborgs universitet
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Rektor Malin Broberg: "Du bidrar till att göra världen lite bättre"

Jag vill tacka er som varit med och bidragit genom åren och hoppas att ni vill fortsätta vara våra vänner. Jag vill samtidigt bjuda in dig som vill vara med, som vill stödja angelägen forskning och utbildning och göra skillnad. Idag är det mer viktigt än någonsin att vi alla skaffar oss faktabaserad kunskap. Det moderna och mångfacetterade forskningsuniversitet som vi är innebär en stor kraft för upplysning och mänskliga framsteg. Vi utbildar våra studenter för livet, vi ger dem kunskap och verktyg som får en djupgående och positiv inverkan på deras framtid.

Vi förbereder nästa generation forskare och yrkesverksamma, utforskar vetenskapens gränser, tar itu med pressande sociala utmaningar, engagerar oss i grundläggande frågor om demokrati, moral och mänskligt värde, utformar nya kliniska metoder, släpper loss nya former av kreativt uttryck och bygger partnerskap med världen runt oss.

Här och nu har vi särskilt stora utmaningar när det gäller hälsa, hållbarhet och demokrati och vi tar utbildning och pedagogik på största allvar. Vi håller våra fönster mot omvärlden öppna och möter dagens och framtidens utmaningar. Det gör vi gärna tillsammans med dig.

En gåva, en donation eller ett bidrag betyder så mycket, den kan vara stor eller liten – den kan se ut på många sätt.

Jag vill uttrycka min tacksamhet över att just du vill vara med och bidra till att stora frågor får svar, till att vi tillsammans kan göra världen lite bättre.

Malin Broberg
Rektor