Bild
Hand lägger ner valsedel i låda.
Sedan tidigt 1950-tal ägnar sig Göteborgs universitet hängivet åt empiriska studier av opinionsbildning, val och väljarbeteende och av tillståndet och utvecklingen av den svenska representativa demokratin.
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Samhälle och ekonomi

Göteborgs universitet har framstående forskning inom bland annat demokrati, medier, rättsfrågor, konsumtion, välfärdssystem, internationella relationer, sociala frågor och förvaltning.

Möt våra forskare

Video (13:42)
Akademisk kvart: Mode
Video (12:08)
Akademisk kvart: Populism
Video (13:58)
Snacket går … is there a place for solidarity in a growing Gothenburg?
Video (13:24)
Snacket går .... Vad är hållbarhet?
Video (17:10)
Akademisk kvart: Inkomstpolarisering
Video (14:52)
Akademisk kvart: Antibiotikaresistens