Länkstig

Naturvetenskapliga fakulteten

Video (1:15)
Marija Cvijovic, biomatematik
Video (1:15)
Karl Börjesson, fysikalisk kemi
Video (1:32)
Sebastiaan Swart, oceanografi
Video (1:32)
Bethanie Carney Almroth, ekotoxikologi

IT-fakulteten

Video (1:32)
Oskar Lindwall, kommunikation
Video (1:33)
Palle Dahlstedt, interaktionsdesign
Video (1:34)
Nir Piterman, datavetenskap
Video (1:35)
Thomas Hillman, tillämpad informationsteknologi
Video (1:24)
Johan Magnusson, informatik

Handelshögskolan

Video (1:28)
Ewa Wikström, företagsekonomi
Video (1:25)
David Kleist, skatterätt
Video (1:36)
Joachim Åhman, internationell rätt
Video (1:33)
Benjamin Hartmann, företagsekonomi

Samhällsvetenskapliga fakulteten

Video (1:36)
Ylva Ulfsdotter Eriksson, sociologi
Video (1:32)
Mette Sandoff, offentlig förvaltning
Video (1:36)
Therése Skoog, psykologi
Video (1:32)
Anette Skårner, socialt arbete
Video (1:29)
Michael Schulz, freds- och utvecklingsforskning
Video (1:40)
Swati Parashar, freds- och utvecklingsforskning
Video (1:30)
Marina Ghersetti, journalistik, media och kommunikation
Video (1:36)
Johannes Lindvall, statsvetenskap
Video (1:30)
Valgeir Thorvaldsson, psykologi

Utbildningsvetenskapliga fakulteten

Video (1:33)
Ola Helenius, ämnesdidaktik med inriktning mot matematik
Video (1:24)
Lena Pareto, pedagogik
Video (1:32)
Angelika Kullberg, ämnesdidaktik med matematik

Sahlgrenska akademin

Video (1:32)
Marie Studahl, infektionsmedicin
Video (1:23)
Lars Palmqvist, klinisk kemi
Video (1:20)
Inger Gjertsson, reumatologi
Video (1:27)
Bengt Hasséus, oral medicin och oral patologi
Video (1:33)
Tove Hedenrud, samhällsfarmaci
Video (1:28)
John Paoli, dermatologi och venerologi
Video (1:33)
Filip Bergquist, farmakologi
Video (1:30)
Helena Forsblad d'Elia, reumatologi
Video (1:31)
Andrei Chagin, molekylärmedicin
Video (1:31)
Diana Swolin Eide, pediatrik
Video (1:34)
Jahangir Khan, hälsoekonomi
Video (1:35)
Bengt Nellgård, anestesiologi och intensivvård
Video (1:32)
Christina Persson, logopedi

Humanistiska fakulteten

Video (1:36)
Ida Östenberg, antikens kultur och historia
Video (1:29)
Hans Landqvist, svenska språket
Video (1:28)
Jenny Bergenmar, litteraturvetenskap

Konstnärliga fakulteten

Video (1:32)
Bo Rosenkull, scenisk gestaltning