Länkstig

Naturvetenskapliga fakulteten

Navigate to video: Marija Cvijovic, biomatematik
Video (1:15)
Marija Cvijovic, biomatematik
Navigate to video: Karl Börjesson, fysikalisk kemi
Video (1:15)
Karl Börjesson, fysikalisk kemi
Navigate to video: Sebastiaan Swart, oceanografi
Video (1:32)
Sebastiaan Swart, oceanografi
Navigate to video: Bethanie Carney Almroth, ekotoxikologi
Video (1:32)
Bethanie Carney Almroth, ekotoxikologi

IT-fakulteten

Navigate to video: Oskar Lindwall, kommunikation
Video (1:32)
Oskar Lindwall, kommunikation
Navigate to video: Palle Dahlstedt, interaktionsdesign
Video (1:33)
Palle Dahlstedt, interaktionsdesign
Navigate to video: Nir Piterman, datavetenskap
Video (1:34)
Nir Piterman, datavetenskap
Navigate to video: Thomas Hillman, tillämpad informationsteknologi
Video (1:35)
Thomas Hillman, tillämpad informationsteknologi
Navigate to video: Johan Magnusson, informatik
Video (1:24)
Johan Magnusson, informatik

Handelshögskolan

Navigate to video: Ewa Wikström, företagsekonomi
Video (1:28)
Ewa Wikström, företagsekonomi
Navigate to video: David Kleist, skatterätt
Video (1:25)
David Kleist, skatterätt
Navigate to video: Joachim Åhman, internationell rätt
Video (1:36)
Joachim Åhman, internationell rätt
Navigate to video: Benjamin Hartmann, företagsekonomi
Video (1:33)
Benjamin Hartmann, företagsekonomi

Samhällsvetenskapliga fakulteten

Navigate to video: Ylva Ulfsdotter Eriksson, sociologi
Video (1:36)
Ylva Ulfsdotter Eriksson, sociologi
Navigate to video: Mette Sandoff, offentlig förvaltning
Video (1:32)
Mette Sandoff, offentlig förvaltning
Navigate to video: Therése Skoog, psykologi
Video (1:36)
Therése Skoog, psykologi
Navigate to video: Anette Skårner, socialt arbete
Video (1:32)
Anette Skårner, socialt arbete
Navigate to video: Michael Schulz, freds- och utvecklingsforskning
Video (1:29)
Michael Schulz, freds- och utvecklingsforskning
Navigate to video: Swati Parashar, freds- och utvecklingsforskning
Video (1:40)
Swati Parashar, freds- och utvecklingsforskning
Navigate to video: Marina Ghersetti, journalistik, media och kommunikation
Video (1:30)
Marina Ghersetti, journalistik, media och kommunikation
Navigate to video: Johannes Lindvall, statsvetenskap
Video (1:36)
Johannes Lindvall, statsvetenskap
Navigate to video: Valgeir Thorvaldsson, psykologi
Video (1:30)
Valgeir Thorvaldsson, psykologi

Utbildningsvetenskapliga fakulteten

Navigate to video: Ola Helenius, ämnesdidaktik med inriktning mot matematik
Video (1:33)
Ola Helenius, ämnesdidaktik med inriktning mot matematik
Navigate to video: Lena Pareto, pedagogik
Video (1:24)
Lena Pareto, pedagogik
Navigate to video: Angelika Kullberg, ämnesdidaktik med matematik
Video (1:32)
Angelika Kullberg, ämnesdidaktik med matematik

Sahlgrenska akademin

Navigate to video: Marie Studahl, infektionsmedicin
Video (1:32)
Marie Studahl, infektionsmedicin
Navigate to video: Lars Palmqvist, klinisk kemi
Video (1:23)
Lars Palmqvist, klinisk kemi
Navigate to video: Inger Gjertsson, reumatologi
Video (1:20)
Inger Gjertsson, reumatologi
Navigate to video: Bengt Hasséus, oral medicin och oral patologi
Video (1:27)
Bengt Hasséus, oral medicin och oral patologi
Navigate to video: Tove Hedenrud, samhällsfarmaci
Video (1:33)
Tove Hedenrud, samhällsfarmaci
Navigate to video: John Paoli, dermatologi och venerologi
Video (1:28)
John Paoli, dermatologi och venerologi
Navigate to video: Filip Bergquist, farmakologi
Video (1:33)
Filip Bergquist, farmakologi
Navigate to video: Helena Forsblad d'Elia, reumatologi
Video (1:30)
Helena Forsblad d'Elia, reumatologi
Navigate to video: Andrei Chagin, molekylärmedicin
Video (1:31)
Andrei Chagin, molekylärmedicin
Navigate to video: Diana Swolin Eide, pediatrik
Video (1:31)
Diana Swolin Eide, pediatrik
Navigate to video: Jahangir Khan, hälsoekonomi
Video (1:34)
Jahangir Khan, hälsoekonomi
Navigate to video: Bengt Nellgård, anestesiologi och intensivvård
Video (1:35)
Bengt Nellgård, anestesiologi och intensivvård
Navigate to video: Christina Persson, logopedi
Video (1:32)
Christina Persson, logopedi

Humanistiska fakulteten

Navigate to video: Ida Östenberg, antikens kultur och historia
Video (1:36)
Ida Östenberg, antikens kultur och historia
Navigate to video: Hans Landqvist, svenska språket
Video (1:29)
Hans Landqvist, svenska språket
Navigate to video: Jenny Bergenmar, litteraturvetenskap
Video (1:28)
Jenny Bergenmar, litteraturvetenskap

Konstnärliga fakulteten

Navigate to video: Bo Rosenkull, scenisk gestaltning
Video (1:32)
Bo Rosenkull, scenisk gestaltning