Bild
Carl Bennet och Bo Rothstein
Carl Bennet och Bo Rothstein.
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Forskningssamverkan ger 12 miljoner till världsledande korruptionsforskning

Publicerad

Carl Bennet AB och Göteborgs universitet har slutit ett samarbetsavtal som innebär att QoG-institutet erhåller 12 miljoner kronor under de kommande fyra åren.

Professor Bo Rothstein, en av QoG-institutets grundare, blir inom Göteborgs universitet ansvarig för denna forskningssamverkan. Pengarna ska användas till att stödja QoG-institutets infrastruktur, exempelvis gästforskarprogram, databaser, internationella och svenska konferenser samt administrativt stöd.

− Detta är väldigt viktiga medel, säger Bo Rothstein. QoG-institutets forskare har varit framgångsrika vad gäller att erhålla anslag för olika forskningsprojekt, men det har visat sig svårt att få medel för institutets helt centrala infrastruktur. Man kan säga att många forskningsfinansiärer vill betala för att det ska ”köras tåg” men inte för att bygga och underhålla ”rälsen”.

Initiativet till samarbetet kom från Carl Bennet som i april tog kontakt med Bo Rothstein för att diskutera möjligheten till ett samarbete. Bo Rothstein gick nyligen i pension, men anställs nu från den 1 januari 2022 som seniorprofessor på tio procent med anledning av detta infrastrukturprojekt.

Parterna är överens om att ett gemensamt samarbete när det gäller infrastruktur inom samhällsvetenskap och humaniora kommer att gagna båda parter – eftersom det leder till ökad kunskap och insikt om demokrati och hållbar samhällsbyggnad. Detta kan nyttogöras av såväl QoG som Carl Bennet AB.

AV: Carina Elmäng

Mer information

Carl Bennet är industriman inom bland annat medicinteknik, med ett stort samhällsengagemang. Via sitt bolag Carl Bennet AB är han huvudägare i börsnoterade Getinge, Arjo, Lifco och Elanders. Carl Bennet AB finansierar forskning vid ett flertal universitet och högskolor, inklusive Göteborgs universitet. Forskningsinsatserna görs för att bygga upp och stärka kunskapsmiljöer ur såväl nationellt som internationellt perspektiv. Under åren 2007–2013 var Carl Bennet ordförande i Göteborgs universitets styrelse.

QoG-institutet startades 2004 av professorerna Bo Rothstein och Sören Holmberg. Namnet på institutet har hämtats från det engelska begreppet Quality of Government (QoG), vilket på svenska översätts till samhällsstyrningens kvalitet. QoG är ett oberoende forskningsinstitut som tillhör Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet där ett trettiotal forskare bedriver världsledande forskning om betydelsen av pålitliga, opartiska, icke-korrupta, icke-diskriminerande och kompetenta offentliga institutioner.

Läs mer om QoG