Länkstig

Sahlgrenska akademin

Video (1:11)
Anne Uv, morfologi och utvecklingsbiologi
Video (1:02)
Victoria Franke Stenport, oral protetik
Video (1:26)
Caterina Finizia, öron-, näs- och halssjukdomar
Video (1:09)
Ingela Parmryd, medicinsk och fysiologisk kemi
Video (1:11)
Ulla Wide, odontologisk psykologi
Video (1:11)
Lars Börjesson, kirurgi
Video (1:13)
Anna-Carin Olin, arbets- och miljömedicin
Video (1:09)
Charlotta Saldert, logopedi
Video (1:08)
Kristian Samuelsson, ortopedi
Video (1:05)
Ola Rolfsson, ortopedisk kirurgi
Video (1:08)
Pär Matsson, farmakologi
Video (1:04)
Nawi Ng, global hälsa
Video (1:00)
Mari Lundberg, fysioterapi

Humanistiska fakulteten

Video (1:09)
Anna Forné, spanska
Video (1:17)
Tobias Pontara, musikvetenskap
Video (1:11)
Joakim Sandberg, praktisk filosofi
Video (1:13)
Anna Nordenstam, litteraturvetenskap
Video (1:11)
Lena Larsson Lovén, antikens kultur och samhällsliv

Konstnärliga fakulteten

Video (1:11)
Maja Gunn, konsthantverk
Video (1:13)
Anders Hagberg, musikalisk gestaltning

Handelshögskolan

Video (1:17)
Klas Rönnbäck, ekonomisk historia
Video (1:13)
Mikael Baaz, internationell rätt
Video (1:18)
Claes Martinsson, civilrätt
Video (1:13)
Johan Hagberg, företagsekonomi
Video (1:06)
Stefan Tengblad, human resource management
Video (1:11)
Martin Henning, ekonomisk geografi

Samhällsvetenskapliga fakulteten

Video (1:16)
Emma Engdahl, sociologi
Video (1:13)
Jari Kuosmanen, socialt arbete
Video (1:10)
Martin Lövden, pyskologi
Video (1:18)
David Karlsson, offentlig förvaltning
Video (1:05)
Lisa Åkesson, antropologi
Video (1:12)
Micael Björk, professor i sociologi
Video (0:59)
Camilla Orjuela, freds- och konfliktforskning
Video (1:21)
Victor Lapuente, statsvetenskap

IT-fakulteten

Video (1:13)
Alexandra Weilenmann, interkationsdesign
Video (1:13)
Johan Lundin, informatik

Utbildningsvetenskapliga fakulteten

Video (1:19)
Stefan Lidinger, sport science
Video (1:07)
Anders Raustorp, hälsopromotion
Video (1:25)
Annika Lantz-Andersson, pedagogik

Naturvetenskapliga fakulteten

Video (1:30)
Joachim Sturve, professor I ekotoxikologi
Video (1:10)
John Fletcher, analytisk kemi
Video (1:12)
Margit Mahlapuu, molekylär genetik