Bild
Cancerforskning, Ruth Palmer
Cancer är ett strategiskt forskningsområde vid Göteborgs universitet. Professor Ruth Palmer arbetar med att hitta nya behandlingsmetoder för neuroblastom - en cancerform som främst drabbar barn.
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Hälsa och medicin

Sahlgrenska akademin har framstående forskning inom bland annat hjärt-kärlsjukdomar, metabolism, neurologiska och neuropsykiatriska sjukdomar, cancer, transplantation, personcentrerad vård, tandhälsa och kvinnor och barns hälsa.

Video (13:41)
Akademisk kvart: 70 är det nya 50
Video (16:16)
Akademisk kvart: Rum för vård
Video (16:41)
Akademisk kvart: Kan man dö av ett brustet hjärta?