Bild
Carl Bennet
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Carl Bennet prisas för sitt stora engagemang

Publicerad

Göteborgs universitets styrelse har beslutat att tilldela Carl Bennet universitetets främsta utmärkelse Socii et Amici Universitatis Gothoburgensis. Denna utmärkelse får han ”för sitt betydelsefulla arbete för Göteborgs universitet”. Priset delas ut i form av en medalj vid Doktorspromotionen den 6 maj.

I universitetsstyrelsens motivering nämns Carl Bennets stora samhällsengagemang och intresse av utbildning och forskning. Åren 2007–2013 var han ordförande i Göteborgs universitets styrelse. Under denna tid arbetade universitetsstyrelsen bland annat med att skapa en tydlig vision för universitet. Carl Bennet har genom tydligt ledarskap med akademiska ideal och klara målsättningar visat hur universitetet kan öka sin ambitionsnivå och bli än mer framgångsrikt.

Carl Bennet AB finansierar forskning vid ett flertal universitet och högskolor, inklusive Göteborgs universitet. Insatserna fokuserar på att bygga upp och stärka kunskapsmiljöer ur såväl ett nationellt som ett internationellt perspektiv och har bidragit till professurer, forskning och innovation inom flera vetenskapliga områden.
Carl Bennet är via sitt bolag Carl Bennet AB huvudägare i börsnoterade Getinge, Arjo, Lifco och Elanders.

SOCII ET AMICI Universitatis Gothoburgensis är en prestigefylld utmärkelse för universitetets gynnare och vänner. Utmärkelsen tilldelas personer som på särskilt sätt har bidragit till universitetets verksamhet genom ett långt och omfattande engagemang. Socii betyder ungefär bundsförvanter, och amici betyder vänner. Socius et amicus (i singular) innebär alltså att man belönar någon som man uppfattar som universitetets bundsförvant och vän.

Utmärkelsen har delats ut sedan 1954. Förra gången den delades ut var 2019 då mottagaren var den före detta landshövdingen Göran Bengtsson. Bland tidigare pristagare finns Arvid Carlsson, Sten A Ohlsson och Herbert Blomstedt.