Bild
Anna Wåhlin är professor i oceanografi
Anna Wåhlin visar Sveriges första autonoma undervattensfarkost för forskningsbruk (togs i drift 2018). Hon har nyligen utsetts till rådsprofessor av Vetenskapsrådet och får sammanlagt 50 miljoner under 10 år för sin forskning i vattnen under Antarktis.
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Naturvetenskap och IT

Göteborgs universitet har framstående forskning inom bland annat hållbart vattenbruk, kemisk riskanalys, molekylärbiologi, liksom inom digital innovation, artificiell intelligens, mjukvaruutveckling och IT-säkerhet.

Ny film om ChatGPT

Video (3,39)
Forskare förklarar: ChatGPT

Filmer

Video (5:31)
Sverige forskar: Under ytan på Domedagsglaciären
Video (8:36)
Främmande invasiva arter i våra vatten
Video (1:05)
Möt polarforskaren Anna Wåhlin

AI och digitalisering

Digitaliseringen håller på att förändra hela vårt samhälle. Artificiell intelligens är nästa steg i denna transformation. Göteborgs universitet är i frontlinjen av denna utveckling.

Den marina forskningsinfrastrukturen

Institutionen för marina vetenskaper är värdenhet för den marina infrastrukturen vid Göteborgs universitet, en nationell och internationell resurs för forskning, utbildning och samverkan inom de marina vetenskaperna. Infrastrukturen består av Tjärnö marina laboratorium och det större forskningsfartyget Skagerak.