Bild
Studenter utomhus med himmel och hav
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Var med och stärk studentlivet

Vi bjuder in dig till att bidra till ett rikare studentliv i Göteborg. Hjälp oss att stärka våra studenter genom att ge dem ett aktivt studentliv – ge dem kraft, inspiration och tålamod att klara av sina studier och få med sig kunskap, erfarenheter och goda minnen. För att stimulera studentlivet i Göteborg grundas nu Göteborgs universitets studentfond - ett initiativ av Eva Wiberg, rektor 2017–2023.

Studentfond, Eva Wiberg, Pam Fredman, Malin Brogren, Peter Larsson, Elina Falsafi Tonekaboni, Emil Berglind
I juni 2023 blev det klart med Göteborgs universitets studentfond, ett initiativ från avgående rektor Eva Wiberg. Fonden stöttas av två tidigare och nuvarande styrelseordförande, tidigare, nuvarande och kommande rektorer samt GUS styrelse.
Foto: Johan Wingborg

"En viktig drivkraft för mig har varit att stärka studentinflytandet vid universitetet. Jag vill också göra vad jag kan för att stimulera studentlivet så att studenterna får ut mesta möjliga av sin tid här. Göteborg har stor potential som studentstad. Våra studenter ger syre åt staden och fyller den med liv, kompetens och växtkraft."
Eva Wiberg, rektor för Göteborgs universitet fram till 30 juni 2023

Göteborgs universitets studentfond

Studenttiden är en tid då drömmar formas, en tid då många hittar vänner för livet och skapar sin framtid, en rolig tid i livet där allt är möjligt. Tiden vid ett universitet är så mycket mer än att skaffa sig en god utbildning. Vi bjuder in dig till att bidra till ett rikt och aktivt studentliv i Göteborg.

Hjälp oss att stärka våra studenter genom att ge dem ett aktivt studentliv – ge dem kraft, inspiration och tålamod att klara av sina studier och få med sig kunskap, erfarenheter och goda minnen. 
Studenter skapar nätverk för livet. Ett aktivt studentliv behöver inspirerande mötesplatser och aktiviteter där dessa nätverk kan frodas. Med din hjälp kan vi stötta goda idéer och sammanhang och samtidigt stärka identiteten som student vid Göteborgs universitet.
Vi erbjuder redan nu unika förutsättningar – hela Göteborg är vårt campus och vi har fler än 50 000 studenter som är spridda över staden. Stadsdelar som präglas av studenterna lever upp och ett aktivt studentliv bidrar långsiktigt till bilden av staden och ökar Göteborgs attraktionskraft för kompetens, näringsliv och besökare.

Det här gör vi
För att stimulera studentlivet i Göteborg grundas nu Göteborgs universitets studentfond - ett initiativ av Eva Wiberg, rektor 2017–2023.
Studenterna har idéerna, tillsammans kan vi hjälpa till att förverkliga dem att stötta nya initiativ som skapar sammanhållning och inkludering. Några exempel kan vara konserter, sportevenemang, designmarknader, sociala evenemang, teater och studentspex.

Medel delas ut i tre former:
Studenter, studenternas föreningar och kårer kan söka medel för att utveckla studiesociala aktiviteter. 
Eva Wibergs stipendium för studentliv och samverkan delas ut till initiativ med fokus på inkluderande och enande av universitetets studenter samt samverkan med omgivande samhälle och näringsliv. Medel kan också användas till initiativ som universitetet tar för att gynna det studiesociala studentlivet.

Vi bjuder in dig
Hjälp oss att utveckla det studiesociala livet för våra studenter – till nytta för studenterna, för universitetet och för Göteborg som stad. Alla gåvor till Göteborgs universitets studentfond är välkomna, stora som små. Låt oss tillsammans ge våra studenter de bästa förutsättningarna att utvecklas både genom sin utbildning och som individer under sin studenttid.

Göteborgs universitets studentfond
Studentfonden administreras av Göteborgs universitet som en donation. Den stöttas av två tidigare och nuvarande styrelseordförande, tidigare, nuvarande och kommande rektorer samt GUS styrelse.

De stöttar Studentfonden

Från vänster i bild:

Emil Berglind, vice kårordförande GUS, Malin Broberg, rektor från 1 juli 2023, Eva Wiberg, rektor 2017- 30 juni 2023, Pam Fredman, rektor 2006-2017, Peter Larsson styrelseordförande, Elina Falsafi Tonekaboni, kårordförande GUS. Saknas på bilden gör Carl Bennet och Cecilia Schelin Seidegård - tidigare styrelseordförande.

Så här kan du bidra

Ge din gåva via:

  • Bankgiro 5632-6952
    Ange namn, kontaktuppgifter samt ändamål: GU:s studentfond
  • Swishnummer 123 380 5355
    Ange namn, kontaktuppgifter samt ändamål: GU:s studentfond

Kontakta oss gärna om du har frågor:

Per Haglund
E-post: per.haglund@gu.se

Studenterna och kårerna

Studentkårerna står på studenternas sida under hela deras studietid. Kårerna arbetar med att förbättra och kvalitetssäkra utbildningarna i stort och hjälper de studenter som behöver stöd. De verkar också för att berika tiden som student med allt från föreningsliv och events till arbetslivskontakter och studentrabatter.

Vid Göteborgs universitet finns fyra studentkårer: Göta studentkår, Sahlgrenska akademins studentkår (SAKS), Handelshögskolans studentkår (HHGS) och Konstkåren. Göteborgs universitets studentkårer (GUS) är ett centralt samarbetsorgan för dessa. 

Totalt hade universitetet 53 845 studenter under 2022. Under året utfärdades 7 122 examina på grundnivå och avancerad nivå samt 303 examina på forskarnivå. Antalet utbildningsprogram var 203 stycken och fristående kurser 1 924 och antalet aktiva forskarstuderande drygt 1 969 individer.