Bild
Foto på professor emeritus Olle Isaksson utanför Medicinarelängan
Olle Isaksson, nu professor emeritus, och under 18 år medicinskt sakkunnig styrelseledamot i IngaBritt och Arne Lundbergs forskningsstiftelse.
Foto: Elin Lindström
Länkstig

Lundbergstiftelsen 40 år ”En fantastisk gåva – tacka och ta emot”

Publicerad

Avkastningen från de medel som donerades av IngaBritt och Arne Lundberg har gjort stor nytta för både forskning och patienter, särskilt i Göteborg. Olle Isaksson, som länge var styrelseledamot och medicinskt sakkunnig i Lundbergstiftelsen, tror att paret Lundberg gläds i sin himmel över de resultat deras fantastiska gåva fört med sig.

Den 28 september högtidlighåller Lundbergstiftelsen sitt 40-årsjubileum, med middag och panelsamtal där flera av de forskningsledare som fått medel från stiftelsen deltar. Det har blivit mycket pengar till forskning genom åren, och då främst till medicinska forskare verksamma i västra Sverige. Under sina 40 år har stiftelsen fördelat nära en miljard kronor, med fokus på forskningsområdena cancer, njursjukdomar och ortopedi. 

Roligt och lärorikt 

Olle Isaksson, nu 79 år, är professor emeritus och var under många år också prefekt för Institutionen för medicin. Under sina 18 år som styrelseledamot i IngaBritt och Arne Lundbergs forskningsstiftelse var han en av två medicinskt sakkunniga. Han minns sina år i stiftelsen som både roliga och lärorika: 

– Styrelsearbetet var verkligen trevligt. Det var glädjande att få ge ut pengar, och de som fick anslag uttryckte ofta sin tacksamhet. Jag lärde mig dessutom mycket om den forskning som pågick inom områden som inte var min hemdomän, säger Olle Isaksson, vars eget forskningsområde var endokrin invärtesmedicin.   

Engagerad styrelse 

Lundbergstiftelsen ger framför allt anslag för inköp av apparatur, hjälpmedel eller utrustning, något som är lättare att administrera än att ge medel för lönekostnader. Instrumenten ges vanligen med full finansiering, där stiftelsen också står för garantiåtaganden under de fem första åren. Fakturan för köpet av instrument hanterar stiftelsen, och ledamöterna är ofta engagerade i enskilda ärenden. 

– En forskningsstiftelse av den här storleken med ett universitet i ryggen är en attraktiv kund för instrumenttillverkarna. De gånger vi fick in en offert eller en faktura som vi tyckte var saftig har det ofta gått bra att pruta. Det har inte varit ovanligt med en rabatt på omkring 15 procent, berättar Olle Isaksson. 

Stärkt forskningsinfrastrukturen 

Olle Isaksson konstaterar att Lundbergstiftelsen betytt otroligt mycket för uppbyggnaden av forskningsinfrastruktur i västra Sverige. Genom åren har han och hans styrelsekollegor lagt märke till trender i ansökningar som följde utvecklingen av olika forskningsmetoder. Under 1990-talet ansökte många om medel till ultracentrifugar och under 2000-talet instrument för DNA-sekvensering. Under senare år har flödescytometrar blivit vanliga bland ansökningarna, och just nu är det många som behöver köpa cellräknare och high-tech-mikroskop. Instrumenten blir allt mer avancerade och allt mer digitala. 

– Att få den apparatur man behöver betyder otroligt mycket för en forskare. I många fall innebär instrumentet att man kan göra helt nya typer av studier, i andra fall snabbar nya instrument på resultaten. I en del fall kan instrumenten också komma vården till nytta, under den tid då de inte används i forskningen, säger Olle Isaksson. 

Trots att stiftelsen sedan starten delat ut nästan en miljard kronor är det kapital som paret Lundberg grundade sin forskningsstiftelse med helt orört, eftersom de medel som delas ut är avkastningar på investeringar. Ungefär samtidigt som Olle Isaksson blev invald som styrelseledamot, år 2000, började styrelsen mer aktivt förvalta stiftelsens medel, vilket han också tycker var en intressant uppgift. Det låga ränteläget gjorde att stiftelsen gjorde flera fastighetsinvesteringar, som hittills gett god avkastning. 

Tacka och ta emot 

Lundbergstiftelsen innebär en fantastisk gåva för medicinsk forskning i västra Sverige, menar Olle Isaksson: 

– Det är väldigt mycket pengar som fördelats genom åren, och ungefär två tredjedelar av medlen har gått till forskargrupper vid Göteborgs universitet eller Chalmers. Det är bara att tacka och ta emot. 

Själv njuter han nu av livet som pensionär – familj, jakt och svampplockning. Han har fortfarande kontakt med styrelsen för IngaBritt och Arne Lundbergs forskningsstiftelse, men lägger sig inte i deras arbete. 

Olle Isaksson brinner också för två webbplatser som han varit med och startat, där internetmedicin.se är en av Sveriges mest besökta webbsidor. Sajten är privat – finansierad med reklam – och används av vårdpersonal som behöver få en snabb översikt på den kliniska handläggningen för olika patienter. Sajten har också bidragit till att vården blivit mer standardiserad – vilket också är Olle Isakssons drivkraft bakom systerprojektet internetodontologi.se. 

Om Lundbergstiftelsen
Bild
Foto av IngaBritt och Arne Lundberg
Foto: IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse

IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse grundades av IngaBritt Lundberg år 1982 till minne av hennes make grosshandlaren Arne Lundberg född 1910 i Göteborg. Under åren 1983 till 2021 har 573 anslag beviljats uppgående till 965 MSEK, varav 37 MSEK beviljades 2021. Forskning inom Göteborgsregionen har företräde. Stiftelsen har sitt säte i Göteborg. 
www.lundbergssstiftelsen.se