Bild
Forskning om matematik i skolan
Elever på mellanstadiet lär sig matematik. På Göteborgs universitet pågår forskning om utbildning och lärande.
Foto: Gunnar Jönsson/Medieteknik
Länkstig

Utbildning och lärande

Göteborgs universitet har framstående forskning som rör relationerna mellan utbildning, samhälle och hälsa, individers och olika gruppers villkor och studieframgång, samt lärande inom och utom det formella utbildningssystemet.