Länkstig

Astrid von Rosen

Proprefekt

Institutionen för
kulturvetenskaper
Besöksadress
Renströmsgatan 6
412 55 Göteborg
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Universitetslektor

Avdelningen för
estetik
Telefon
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Rumsnummer
D200A
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Astrid von Rosen

Jag är docent i konst- och bildvetenskap vid Institutionen för kulturvetenskaper vid Göteborgs universite. Jag är också en av forskningskoordinatorerna inom Centrum för kritiska kulturarvsstudier vid Göteborgs universitet och University College London. Mina forskningsfält är konstvetenskapliga scenografistudier och tvärvetenskaplig scenkonstforskning. Scenografistudier är sedan 1960-talet en del av konstvetenskapen i Sverige. Jag disputerade 2010 på avhandlingen Knut Ströms scenografi och bildvärld: Visualisering i tid och rum. För närvarande leder jag det VR-finansierade forskningsprojektet Expansion och mångfald: Digital kartläggning och analys av den utominstitutionella scenkonsten i Göteborg 1965-2000.

Bland mina senaste publikationer kan nämnas:

Editorial: “Why scenography and Art History?”, i Journal of Art History / Konsthistorisk tidskrift, med temat Scenography and Art History. Volume 90, issue 2, 65-71, 2021. Open access: https://doi.org/10.1080/00233609.2021.1923566

Co-written with Viveka Kjellmer. Introduction: “Re-imagining Scenography in Relation to Art History”, Scenography and Art History: Performance Design and Visual Culture, London: Bloomsbury, 1-12. Jag var första författare till introduktionen och vi var båda redaktörer för antologin.

“Scenographing Resistance: Remembering Ride This Night”, Nordic Theatre Studies, special issue Memory Wars. Vol. 31, No. 2. 73-88, 2020. https://tidsskrift.dk/nts/issue/view/8724

Co-written with Eszter Szalczer. “Scenographic Dialogues: Staging Carl Grabow’s 1907 Designs for A Dream Play [Part 1]”. Dokumenterat 51, 4–42, 2020. Part 1: Open access: https://musikverket.se/musikochteaterbiblioteket/arkiv/dokumenterat

Välkommen till min forskarblogg om scenografi: https://nordic-scenography-network-for-archives-and-research.webnode.se/