Länkstig

Astrid von Rosen

Professor

Avdelningen för
estetik
Telefon
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Astrid von Rosen

Jag är professor i konst- och bildvetenskap vid Institutionen för kulturvetenskaper vid Göteborgs universitet, med inriktning mot scenografi. Jag är också föreståndare för tvärfakultativa Centrum för kritiska kulturarvsstudier vid Göteborgs universitet. Mina forskningsfält är konstvetenskapliga scenografistudier och tvärvetenskaplig scenkonst- och arkivforskning.

Scenografistudier är sedan 1960-talet en del av konstvetenskapen i Sverige. Jag disputerade 2010 på avhandlingen Knut Ströms scenografi och bildvärld: Visualisering i tid och rum. Det VR-finansierade forskningsprojektet Expansion och mångfald: Digital kartläggning och analys av den utominstitutionella scenkonsten i Göteborg 1965-2000 är grundläggande i mitt nuvarande arbete.

Bland mina senaste publikationer kan nämnas:

2023. Andrew Flinn and Astrid von Rosen, “An Introduction to the Long-Awaited English Translation of Dig Where You Stand”, Dig Where You Stand: How to Research a Job, by Sven Lindqvist, Repeater Books, London 2022, p. 1-19.

2023 (paperback edition). Editor (with V. Kjellmer) and contributor. Scenography and Art History: Performance Design and Visual Culture, London: Bloomsbury.

2022. “Scenography: From marginalized study object to vital theoretical concept”. Swedish Art Historiography: Institutionalization, identity and practice. Red. Britt-Inger Johansson och Ludwig Qvarnström. Nordic Academic Press, p. 203-211.

2022. “Affect and Digital Caregiving: Challenging the Performing Arts Canon with a ‘Dig Where You Stand’ Database”, Archives and Records: special issue confronting the canon, 43:2, 128-142. DOI: https://doi.org/10.1080/23257962.2022.2031932

2021. Editorial: “Why scenography and Art History?”, i Journal of Art History / Konsthistorisk tidskrift, med temat Scenography and Art History. Volume 90, issue 2, 65-71. Open access: https://doi.org/10.1080/00233609.2021.1923566

2020. “Scenographing Resistance: Remembering Ride This Night”, Nordic Theatre Studies, special issue Memory Wars. Vol. 31, No. 2. 73-88. https://tidsskrift.dk/nts/issue/view/8724

2020. Co-written with Eszter Szalczer. “Scenographic Dialogues: Staging Carl Grabow’s 1907 Designs for A Dream Play [Part 1]”. Dokumenterat 51, 4–42. Part 1: Open access: https://musikverket.se/musikochteaterbiblioteket/arkiv/dokumenterat

Välkommen till min forskarblogg om scenografi: https://nordic-scenography-network-for-archives-and-research.webnode.se/